SLOVO NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci. Rok byl plný akcí, které obohacovaly všední dny a pomáhaly při výuce a výchově dětí formou prožitků. Děti ve třídě mladších kamarádů vytvořily prima partu, na kterou je spolehnutí a vznikla tu úžasná kamarádská pouta. Ve třídě dětí starších byla spousta dětí, které jsou vybaveni vysokou úrovní inteligence, ale zároveň dětí, které se potřebují za každou cenu prosadit. Z těchto dětí jednou vyrostou osobnosti, ale nyní potřebují  důslednou výchovu. Přeji všem rodičům, pevné nervy, fantazii při vymýšlení programu na prázdniny, spoustu nezapomenutelných zážitků z prázdninových toulek přírodou nebo z výletů či dovolených. V srpnu se těšíme na viděnou.
Vaše učitelky: Dana, Hana a Pavlína

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Loučení s předškoláky
Poslední pátek ve školním roce děti sehráli na rozloučenou se školním rokem pohádku "Lotrando a Zubejda". Na scénáři se podílel pan Peterka a p. uč. Hana. Společně pak pohádku secvičili a pan Peterka si i zahrál roli loupežnického otce a velblouda. Po pohádce jsme se rozdělili na 2 party. Jedna odešla domů a druhá parta - parta opravdových "školáků", kteří u nás v srpnu skončí docházku a nastoupí do prvních tříd, zůstala spolu s rodiči na závěrečnou slavnostní část dne. Došlo ke slavnostnímu vyřazování ze školky. Děti prozradily rodičům čím budou až vyrostou a zazpívaly několik písniček. celý článek...

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY

Vystoupení pro seniory
Vystoupení pro seniory v Domě s pečovatelskou službou – 19. 6. 2013 skupina čtrnácti nejšikovnějších dětí v kroji jela do Úpice do Domu s pečovatelskou službou vystupovat pro úpické seniory. Měli jsme připravené pásmo o maminkách a lidové písničky. Vystoupení se dětem moc povedlo a mnoho babiček jsme dojali k slzičkám. Děkujeme za milé pozvání. / foto

ŠKOLNÍ VÝLET NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Výlet na dopravní hřiště
Na 26. 6. 2013 jsme si naplánovali školní výlet s cílem: Náchod - dopravní hřiště, po obědě jsme plánovali ještě návštěvu Náchodského zámku s prohlídkou medvědů a pozorování daňků v oboře. Počasí nám letos bohužel vůbec nepřálo. Protože o dopravní hřiště v Náchodě je ale velký zájem, nebyla možnost posunutí termínu a proto jsme i přes deštivé počasí výpravu uskutečnili. Sešlo se nám 37 odvážných dětí, které rodiče výborně vybavili do dnešního mokrého počasí a vezli jsme 37 kol nebo odstrkovadel. Pochvalu nutno udělit všem dětem za vzorné chování při přesunu a převážení kol od MŠ k autobusu na parkoviště a poté i zpět. V Náchodě se nás ujali zaměstnanci Besipu a poučili děti o bezpečnosti na silnicích, děti shlédly poučné filmy a po obědě, (chléb s řízkem a zelenina), jsme oblékli pláštěnky a přece jen si zajezdili. Trochu poprchávalo, ale dětem to viditelně nepřekáželo. Na hřišti jsme nakonec strávili 2 a půl hodiny a odtud se vraceli rovnou do školky, aby děti neprochladly. přestože jsme výlet zkrátili, děti mají pěkný zážitek a v příštím roce, zkusíme štěstí znovu. Snad už nám to vyjde i s počasím. / foto

65. VÝROČÍ VZNIKU MŠ

65. výročí vzniku školky
8. 6. 2013 se v Suchovršicích uskutečnil sraz rodáků a MŠ u této příležitosti slavila i 65 let od svého vzniku. Po celý den byl v MŠ den otevřených dveří. Návštěvníci mohli vidět proměnu MŠ od doby, kdy ji sami navštěvovali, dále jsme měli instalovanou výstavku dětských prací, k nahlédnutí byly kroniky. Od 13. hodiny se v prostorách MŠ hrála „rozkrájená pohádka O Zlatovlásce“, kterou měla v režii p. uč. Hanka a hrály ji děti a jejich maminky. Pro rodáky i naše hosty děti předvedly svá pódiová vystoupení. Po 15. hodině se v jídelně MŠ sešly bývalé zaměstnankyně a společně zavzpomínaly na léta strávená v naší MŠ. / foto

NÁ NÁVŠTĚVE V ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

Medvědi nevědí
Program Medvědi nevědí – na prevenci agresivity připravili žáci 4 tříd základní školy Bratří Čapků pro mateřské školky z okolí. Medvídci nám ukázali, jak se máme k sobě hezky chovat, umět se omluvit a odpustit.
Líbilo se nám tancování i písničky v divadelním představení.
Děkujeme moc a snad si z pohádky něco odneseme i my a budeme se mít rádi i ve školce jako medvědí rodinka v lese. / fofo

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ V TRUTNOVĚ

Poslední plavání
18. 6. 2013 nás čekalo na posledním plavání překvapení, místo v krytém bazénu jsme mohli plavat na koupališti. Bylo opravdu veliké vedro, tak že jsme se pořádně napili, namazali krémem na opalování a hurá do vody. Vyzkoušeli jsme si vodní atrakce i skluzavku.
Můžeme děti pochválit, protože poslouchali víc než v bazénu, kde nebyla veřejnost. Pak jsme se rozloučili s našimi úžasnými učitelkami plavecké školy a za rok budeme jezdit plavat zas! / foto

EXKURZE U HASIČŮ V TRUTNOVĚ

Návštěva u hasičů
20. 6. 2013 jsme se s většími dětmi vypravili na stanici Hasičské záchranné služby do Trutnova. Hned se nás tam ujal pan velitel a s mnoha svými sympatickými kolegy dětem přiblížil činnost hasičů, seznámil nás s technikou- nejvíc nás zaujal vůz, který se dokáže sám sprchovat… a mohli jsme si vyzkoušet, jak se stříká z proudnice na cíl, jak se prolézá zkušební dráhou.
Děkujeme za úžasnou péči a srozumitelný výklad. Po zastávce na nanuka jsme se vraceli vláčkem a autobusem zpátky do školky. / foto