TŘÍDNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Třídní informační schůzky pro rodiče proběhnou odděleně, v prvním zářiovém týdnu. Prosím účast jednoho z rodičů bez dětí.
8. 9. 2011 ve čtvrtek v 15,30 hod. – schůzka rodičů dětí z mladšího oddělení
9. 9. 2011 v pátek v 15,30 hod.  – schůzka rodičů dětí ze třídy starších dětí a předškoláků.

Prosím, přečtěte si pozorně seznam věcí potřebných pro děti v naší mateřské škole.