SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Vyřazování předškoláků
Letos školku opouští celkem 11 dětí. Z toho 9 dívek a 2 chlapci. V pátek měli všichni svůj velký den. Slavnostně jsme si vyzdobili třídu, pozvali své rodiče, všechny zaměstnance školky a paní starostku se zástupkyní zastupitelů – paní Novotnou.
Nejdříve děti předvedly alespoň střípky toho, co rodiče v průběhu roku ještě neviděli - angličtinu, hru na flétnu, mažoretky a básničky pro opravdové školáky. No a na závěr došlo k předávání dárečků. Bývá zvykem, že po této slavnostní části děti společně s rodiči tvoří a soutěží, ale letos byla velká změna. Pozvání na odpolední setkání s dětmi přijal Michal Šeps. Proto jsme se všichni přesunuli na hřiště u školy a děti zde soutěžily, Michal zazpíval, rozdal podpisy a společně se s dětmi vyfotografoval a opékaly se vuřty. Až v podvečer rodiče odcházeli a my si statečné předškoláky nechali na spaní ve školce. Spalo nás 9 a všechny děti byly úžasné. Užili jsme si tak celý den i noc úplně nejvíc :) foto

VÝLET NA KOŇSKÉM VOZE

Výlet se moc líbil
Malé děti v pátek 24. 6. vyrazily na svůj výlet s koníčkama pana Tomáše Kuťáka. Všichni se moc těšili, nikdo si výlet nenechal bezdůvodně ujít. Cesta ubíhala velice pěkně. Děti pozorovaly provoz na silnici, kolemjdoucí jim mávali a děti si celou cestu vesele prozpěvovaly. V cíli cesty je čekali koně ve voliéře, které je až na statek doprovodili. Děti si sesebou vezly tvrdé pečivo, jablíčka a mrkvičky a tak při prohlídce domácích zvířat všechna zvířátka nakrmily. Pro mnohé to byl krásný zážitek přímo ze své ruky podávat chléb koňům, ovcím, dokonce i prasatům. Chvíli si všichni pohráli na dvorečku a už se jede zpět, směr zmrzlina. Ve městě bohužel stánek těsně před dětmi zavřeli, ale to nic. Koníci vyvezli děti na náměstí, kde nám ochotně zmrzlinu prodali a navíc nám všem poskytli v cukrárně úkryt před prudkou dešťovou přeháňkou. Celý výlet se vydařil, děti byly spokojené a po dobrém obědě usínaly s mnoha zážitky. foto

PĚŠÍ VÝLET S PŘEKVAPENÍM

V bazénu...
Velké děti se v průběhu své docházky do školky staly zdatnými turisty a tak jsme si naplánovali pěší výlet do Úpice. Vyčkali  jsme na letní počasí a s batůžkem na zádech se vydali přes kopec do Úpice. Cestou jsme pozorovali okolí - viděli jsme Černou horu, Sněžku, Rýchory, opakovali jsme znalosti z přírody - květiny, stromy i zvířátka. Občas jsme si do kroku prozpěvovali a tak cesta přes Kvíčalu, podél lesa nad Dlouhými Záhony na Lána utekla a už to bylo jen pár kroků z kopečka a byla tu první odpočinková zastávka na zmrzlině u cukrárny Maratonstav. Po občerstvení jsme pokračovali na zahradu k bazénu, kde si děti ve vodě zadováděly podle libosti. foto

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

Poslední plavání 2011
Ve středu 1. 6. jsme ukončili předplavecký kurz, který děti absolvovaly celkem desetkrát a to vždy na dvě vyučovací hodiny. Vzhledem k tomu, že jsme bazén užívali opravdu do sytosti a jeli tolikrát za sebou, naučila se polovina dětí plavat i bez rukávků, pět dětí dokonce i bez pásku. Všichni se odvážili klouzat do hlubokého bazénu, všichni dokázali skočit do 4 m hloubky. Odvážnější dokonce ze startovacího můstku a nejodvážnější dokonce z 1 m prkna. Všechny děti splývají na bříšku i na zádech. ZA jejich odvahu si zasloužil každý z nich „mokré vysvědčení“ a já bych ráda všechny pochválila a to za šikovnost, samostatnost při sebeobsluze, za odvahu a kázeň. foto

MDD NA BLAHOVCE

Kája
Krásnou oslavu MDD nám opět připravily paní učitelky se svými dětmi v tělocvičně na ZŠ Bří Čapků. Soutěže byly zajímavé, neokoukané a výborně rozmístěné po celé ploše tělocvičny. Starší kamarádi byli moc milí na naše malé capartíky a tak máme na společnou oslavu svátku dětí krásné vzpomínky a fotografie. Děkujeme