SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola, Suchovršice
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
062017 Přijímá se od 1. 9. 2017
052017 Přijímá se od 1. 9. 2017
072017 Přijímá se od 1. 9. 2017
082017 Přijímá se od 1. 9. 2017
012017 Přijímá se od 1. 9. 2017
092017 Přijímá se od 1. 9. 2017
032017 Přijímá se od 1. 9. 2017
042017 Přijímá se od 1. 9. 2017
022017 Přijímá se od 1. 9. 2017
102017 Přijímá se od 1. 9. 2017

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2017

Dana Kultová, ředitelka školy

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

Čarodějnické odpoledne
K jarním zvykům patří i Filipojakubská noc a s ní i pálení čarodějnic. Tuto tradici si s dětmi připomínáme prostřednictvím her na čarodějnice, které trvají celé dopoledne. Tvoříme, soutěžíme, kouzlíme, učíme se spolupracovat, zpíváme a tancujeme. Letos jsme program obohatili o hudební pohádku Zvířátka a loupežníci. Pohádka děti zaujala od samého začátku až do konce. Celé dopoledne se vydařilo, děkujeme rodičům za spolupráci při tvorbě kostýmů pro děti. / foto