ŠKOLNÍ ZRALOST

Školní zralost
Odpověď na otázku, jsou-li naše děti zralé na vstup do školy hledali rodiče dětí na společném setkání s paní učitelkou z první třídy, paní Radkou Řehákovou. Ukázka práce s dětmi rodičům smazala vrásky z čela. Děti, které se v tomto školním roce připravují na vstup do školy pracovaly s nadšením, vydržely se soustředit do pozdních odpoledních hodin a s paní učitelkou ze školy hned navázaly kamarádský vztah. Tak co dodat? Hodně si s dětmi vyprávějte, aby se děti dokázaly správně vyjadřovat, veďte je k samostatnosti v sebeobsluze a k tomu, aby si dokázaly udržet pořádek ve svých věcech. Pak vstup do školy a a plnění úkolů půjde téměř samo. / foto

ČERNOBÍLÝ PÁTEK

Černobílý pátek
Kontrastní barvy, bílou a černou jsme si nechali na pátek. Že je černý kominík, který nosí štěstí, bílá je baletka nebo ovečka, spoustu dalších příkladů zaznělo.
Děti se již dobře dokáží orientovat a vymýšlet věci, které mohou mít danou barvu.
Velké děti si dnes vyrobily na památku baletky a malé děti ovečky. Věřím že tento týden byl pro všechny zajímavý a že barvičky už nepopleteme. / foto

ZELENÝ ČTVRTEK

Zelený čtvrtek
Co všechno je zelené?
Vodnické pohádky a písnička „Travička zelená“ nás provázely celým den.
Zelené barvy jsme využili k třídění stromů na jehličnaté a listnaté, zopakovaly jsme jejich názvy. / foto

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

z vítání občánků...
Vítání občánků je už dlouholetou tradicí, že zajišťujeme kulturní vystoupení na vítání občánků v obci. Letos na podzim se vítali dva chlapečkové a potěšit písničkou je tentokrát přišla Emička, Johanka, Péťa a Toník.
Děkujeme rodičům za čas, který nám věnovali. / foto

ČERVENO-RŮŽOVÁ STŘEDA

Červeno-růžová středa
"červený šátečku kolem se toč..." a další tanečky dnes zněly ve třídách, kde se sešly děti v červeno- růžovém oblečení. Opět jsme vymýšleli, co všechno může být červené, procvičovali jemnou motoriku, hledali jsme protiklady  vymýšleli jsme rýmy, rytmizovali jsme říkadla.
Velké děti pracovaly s pohádkou "O Červené Karkulce". / foto

ŽLUTO-ORANŽOVÉ ÚTERÝ

Žluto-oranžové úterý
Dnes jsme fixovali barvu žlutou a oranžovou.
Cvičení s polštářky, opakování říkadel, cvičení se stuhou, skládání puzzlí, pozorování padání listů na vycházce a sledování proměny barvy jehličí na modřínech, to byla náplň dnešního dne.
Malé děti sice žlutou barvu nazývají "sluníčkovou", ale proč ne :) / foto

MODRÉ PONDĚLÍ

Modré pondělí
Co všechno jer modré? Hledat modrou barvu, rozpoznat tmavou a světlou barvu, opakovat prostorové vztahy, zpívat si písničku "Holka modrooká", stříhat modré vločky a vytvořit modrou dekoraci, to všechno jsme dnes stihli.
Děkujeme rodičům za spolupráci. / foto

EXKURZE U POLICIE

Na návštěve u Policie ČR
Jednu z nejoblíbenějších dětských her si děti mohli 31. října 2014 vyzkoušet doopravdy. Třída starších dětí se přišla podívat na práci úpických policistů z blízka. Jako první jsme si prohlédli policejní auto a jeho povinnou výbavu, nasadili jsme si pouta a také jsme se podívali do vězení. Když byly děti za zamčenými mřížemi, zmizel jim úsměv ze rtů, ale hodný pan policista je vysvobodil. Stát se policistou mohl opravdu každý, protože jsme si vyzkoušeli různé uniformy, včetně neprůstřelné vesty. Děti zaujal kamerový systém, který monitoruje celou Úpici. Z trezoru na zbraně jsme byli "paf". V posilovně jsme potkali skutečného policejního siláka, který nám vysvětlil, proč musí mít každý jeho kolega sílu a také nám dal názornou ukázku posilování. Dětem se exkurze moc líbila. Ti nejodvážnější předali policistům obrázek, který jsme jim společně namalovali. Děkujeme za pěkný zážitek. / foto

DÝŇOVÁNÍ A SVĚTÝLKOVÁ CESTA

Světýlková cesta
Dlabání dýní je oblíbená činnost, při které se aktivně zapojují všechny děti. Letos jsme vydlabali rekordní počet dýní, které nám zdobí chodby školky. Občanské sdružení Prima rodiny v tomto čase pořádají každoročně pro odvážlivce „světýlkovou cestu lesem“. Školka pomáhá se zajištěním některých stanovišť, kde děti plní úkoly. Letos se zapojily všechny zaměstnankyně školky a takto to dopadlo. Ani se nechce věřit, že se děti téměř vůbec nebály. Určitě poznáváte „piráty z Karibiku“, kteří ztroskotali na pustém ostrově, Kleopatry z Egypta a suchovršické vodnice.

PRŮLET ÚLEM

Průlet Úlem
Ve středu 22. října se vydali předškoláci do ZŠ Úl na prohlídku školy.
Setkání s učiteli školy byl pro děti nevšední zážitek, protože místo kantorů na děti v každé třídě čekaly pohádkové postavy s drobnými úkoly.
Děti si odpoledne pěkně užily, děkujeme.

POHÁDKA O MEDVÍDKOVI ŤUPÍNKOVI

Loutkové představení
9. října 2014 jsme přijali pozvání klubu loutkařů v Úpici na pohádku do divadla Aloise Jiráska. Byl to pro nás velký zážitek.
Pohádka o medvídkovi Ťupínkovi se nám moc líbila. Na pohádku jsme se vydali pěšky a zpátky jsme zvládli pěší tůru ještě jednou.
Únava se u některých bohužel projevila a část pohádky nahradil sladký spánek – Kristýnce se ale určitě zdál pohádkový sen :-)