DEN ZEMĚ A IGELITIÁDA

Den Země
Svátek naší Země jsme slavili již tradičním způsobem. Parta odvážných a práce chtivých capartů vyrazila do nedalekého lesíka uklidit nepořádek po spoluobčanech, kteří nerespektují zákazy skládek.
Průběžně si vyprávíme o všem, co můžeme pro přírodu dobrého udělat svým chováním a tak třídíme odpad, udržujeme pořádek v okolí školky a odměnou nám právě v době, kdy Země slaví svůj svátek, je nádherně rozkvetlá zahrada, kde si užíváme sluníčkové dny. / foto

SOUTĚŽÍME

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti, tentokrát u příležitosti oslav 20. výročí vzniku vodní elektrárny Dlouhé stráně. Vzhledem k tomu, že děti velmi rády kreslí a tématem "voda" se zabýváme i ve školce, rozhodli jsme se do soutěže zapojit také. Ve spolupráci s rodiči vznikly i krásné příběhy a zajímavých "příšerkách", které vznikly ve světě dětské fantazie. Posuďte sami.