VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Vánoční tvoření 2011
Výroba přáníček, dárečků, pečení cukroví, krásné výrobky v keramice – svícen a kočička, tak to je jen ve zkratce výčet několika málo aktivit, které v předvánočním čase tvoříme.
Děti tvoří s chutí, s nadšením a těší se, že jejich práce potěší jejich nejbližší. / foto

JÉŽÍŠEK

Ježíšek 2011
Jéžíšek ve školce naděloval nové dárečky. Děti se nejprve radovaly ze stromečků. Velké děti mají stromeček s kouličkami, barevný , veliký a krásný. Malé děti mají stromeček menší, staročeský a také krásný. No a v pondělí jsme pod stromečkem objevili dárečky. To bylo radosti: Chtěla bych poděkovat rodině Křížkových za sponzorský dar. Váš dárek měl skutečně největší úspěch„Jéžíšek“ se opravdu trefila a tak: „DĚKUJEME JÉŽÍŠKU!“ / foto

DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Den v ZŠ Úpice-Lány
Předškoláci prožili celý den v základní škole
ZŠÚL připravila pro budoucí školáky den ve škole, aby si nanečisto vyzkoušeli den opravdového školáka a poznali prostory základní školy.
Od rána tak děti přicházely do školní družiny, účastnily se vyučovacích hodin. Vyzkoušet jsme si mohli hodinu tělocviku, hudební výchovy, výtvarné a pracovní výchovy, poznali jsme jak bezvadné jsou přestávky, pochutnali jsme si na svačinách a na obědě ve školní jídelně, odpočinuli jsme si na lehátkách, pracovali jsme na počítačích a hledali jsme poklad. Odpoledne za námi dorazili rodiče, kterým jsme ukázali, co jsme se naučili a co všechno škola nabízí. Mnohokrát základní škole děkujeme za pro nás „nevšední“ den, na který budeme dlouho vzpomínat. Bylo o nás bezvadně postaráno. / foto

ČERTOVINY VE ŠKOLCE

Čerti a Mikuláš
5. 12. jsme opět ve školce uspořádali čertoviny pro malé čertíky. Soutěže, písničky a tanečky, tvoření, soutěžení a chvilky napětí, tak jsme trávili čas při čekání na návštěvu MIKULÁŠE ve školce. Tentokrát nám nadílku zajistila starší děvčata z vesnice, která si připravila krásné kostýmy a přišla potěšit malé kamarády do školky. Naše malé děti se tak tentokrát vůbec nebály, naopak, pobyt Mikuláše, čertů i andílka si užívaly. Zazpívali jsme několik písniček, přeskočili jsme čertům metlu a od andílka jsme převzali dáreček. Mikulášovi jsme slíbili, jak budeme hodní a už se těšíme na „Jéžíška“. / foto

BESÍDKA VELKÝCH DĚTÍ

Besídka velkých dětí
Tentokrát tak trochu jinak. Děti si s paní učitelkou Věrkou připravily překvapení a to pohádku „O 12 měsíčkách“. Pohádka byla velice těžká, dlouhá, složitá na přechody. Děti ji však zvládly sehrát celkem 3x. Nejprve potěšili seniory v Domě s pečovatelskou službou v Úpici, poté místní seniory z Klubu důchodců. Těm bych chtěla za děti mnohokrát poděkovat za dárečky, které pro děti připravili.
No a vyvrcholením byla besídka pro rodiče. / foto

BESÍDKA MALÝCH DĚTÍ

Besídka malých dětí
I přes vysokou nemocnost na konci listopadu, kdy nám ve třídě zbylo jedno zdravé dítko, si děti nakonec dokázaly pro své rodiče nacvičit pásmo básniček, tanečků, říkadel a písniček. V naší besídce se prolínalo téma zima, čertoviny a Vánoce. Dětí se na besídce sešlo 26 a všechny se opravdu snažily ukázat to nejlepší, co se naučily. Věřím, že jsme maminky a příznivce školky potěšili a hlavně příjemně naladili na předvánoční přípravy, které nás všechny čekají doma. / foto

BESEDA S POLICIÍ ČR

Beseda s policií ČR
Prevence, předcházení úrazům a bezpečnost na silnici, to je časté téma, které s dětmi probíráme. Ale beseda přímo s policií, to je pro děti největším zážitek a silný prožitek. Mnohokrát děkujeme za toto setkání policii ČR z Trutnova, za krásné dárky, které děti dostaly.
Reflexní vesty a náramky děti využijí téměř denně. Omalovánky a pexeso dětem rozšíří znalosti v oblasti dopravy. / foto

ADVENT V RATIBOŘICÍCH

V Ratibořicích
Výlet s kamarády ze SULIHARY jsme uspořádali v období adventního času v rámci celoročního projektu „Zvyky a tradice“.
Prošli jsme si celé Babiččino údolí, na Starém Bělidle jsme prohlédli skromnou vánoční výzdobu, kterou měla babička Barunky. Ve mlýně nás potěšil svým vystoupením folklórní soubor Barunka“ a na zámku jsme poznali zvyky bohatých. Výlet se vydařil, všichni jsme si ho užili. / foto