VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ze zápisu v roce 2014
Ve dnech 26. a 27. 5. 2014 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo celkem 18 zákonných zástupců. Na školní rok 2014/2015 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 17 dětí. Jedna žádost nebyla uspokojena. Výsledky najdete zde.
Všem přijatým přijde ve druhé půlce srpna poštou informační dopis. Najdete v něm informace o tom, co děti v MŠ potřebují, informace o platbách v MŠ, pozvánku na první schůzku rodičů a evidenční list, který bude nutné vyplnit, potvrdit u dětského lékaře a nejpozději v den nástupu do MŠ předat učitelce ve třídě.

SUCHOVRŠICKÉ SLAVNOSTI

Suchovršické slavnosti 2014
24. 5. 2014 zorganizovalo o.s. Prima rodiny suchovršické slavnosti pro malé i velké návštěvníky.
Téma Pravěk dalo nabídku na spoustu zajímavých soutěží.
Pralesní ženy odvážně slavnosti zahájily tancem v dešti.
Děti ze školky vystoupily se svým programem improvizovaně v tělocvičně a soutěžilo se opět na hřišti, protože na chvíli hřálo i sluníčko. Celé odpoledne se vydařilo. / foto

SLUNÍČKO 2014

Sluníčko 2014
Veřejná přehlídka mateřských škol z občanského sdružení SULIHARA zvaná „Sluníčko“ tentokrát proběhla v Libňatově. Vystoupení dětí na téma „Na Zemi jsem doma“ bylo vyvrcholením celoročního projektu, na kterém jednotlivé školky v průběhu roku pracovaly. Ve čtvrtek 22. 5. 2014 na „Sluníčku vystoupilo celkem 120 dětí ve věku 2,5 let – 6,5 let. Procestovali jsme při pódiových skladbách celý svět. Havlovice předvedli skladbu „oceán“ a „Afrika“, Libňatov tančil na téma: „Česká louka“ a „Austrálie“, naše suchovršické děti cestovaly do „Ameriky s kovboji“ a na „Severní pól“. Ve společné skladbě všech tří školek jsme se podívali do pomyslné „Země dětí“. Přehlídka se podařila, děkujeme všem rodičům za spolupráci. / foto

VÍKENDOVÝ POBYT NA HORÁCH

Víkendový pobyt na horách
Víkendový pobyt rodin na horách 8. 5. – 10. 5. 2014 v Rokytnici nad Jizerou na penzionu Hájenka.
Tentokrát se společného víkendu zúčastnilo 8 rodin. Celkem nás bylo 21 dospělých a 16 dětí. Počasí bylo rozmarné, chvíli krásně slunečno, chvíli větrno, chvíli hustá mlha a v noci dokonce bouřka a sníh. Přesto jsme si pobyt dobře užívali. Na programu našich společných dnů se podíleli rodiče i učitelky. A co jsme stihli? Opékání vuřtů, lumpárny na trampolínách, celodenní vejšlap na Dvoračky, šipkovanou s kvízem pro děti i dospělé, koupání v bazénu, vědecké pokusy a loutkové divadlo, rozcvičky, zpívání s kytarou a tvoření. Domů jsme se vraceli spokojeni a v pondělí jsme vyprávěli kamarádům ve školce, co všechno jsme si společně užili :) / foto

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT

Podmořský svět
Již 8. ročník této soutěže připravila pro okolní MŠ a ZŠ základní škola Bří Čapků. Tentokrát na téma "podmořský svět".
Nezávislá porota,která hodnotí výtvarná dílka se letos sešla ve složení Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel) a Květa Krhánková (výtvarnice a učitelka výtvarného oboru ZUŠ A.M.Buxton Úpice).
Vybrat a ocenit ty nejlepší prý nebylo jednoduché.Přesto, věřte nebo né, naše MŠ získala dvě první místa a to v kategorii dětí do 5 let a v kategorii předškoláků. Velmi nás tento úspěch potěšil, děkujeme. / foto

SVÁTEK MAMINEK

Prstýnek pro maminku
„Maminka, to je můj polštářek pro sladké spaní, maminka to je můj korálek, co nikdy nepustím z dlaní. Maminka, to je můj medvídek, veselá pohádka i lžička medu, nezlob se , maminko, líp to říct nedovedu.“
Všem maminkám přejeme hodně štěstí a radostí. Děti v kroužku „šikulka“ vyráběly krásné dárečky, tak věříme, že maminku potěší a prožijete krásný víkend.

ČARODĚJNICE VE ŠKOLCE

Čarodějnice ve školce
Den plný her, soutěží, kouzel a spousta krásných kostýmů, tak to jsou čarodějnice ve školce. Na co jsme si hrály? Tak poslouchejte dobře: - Kdo vybarví nejhezčí čarodějku. Kdo umí pavučinku? Na magický kruh. Na slepou čarodějku. Na letící čarodějku. Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme? Na tanec s koštětem. Pohybovou hru vás ráda všechny naučím: - dvě skupiny dětí stojí naproti sobě a 1. Volá, druhá odpovídá: „Čarodějko, kde jsi byla?“ „ U pekaře!“ „Cos dostala?“ „Kus koláče!“ „Čarodějko, kdes ho dala?“ „Na kraj stola!“ „Kdo ti ho vzal?“ „Paní sova!“ „Ukaž zuby?!“ „Nemám huby!“ „Zasměj se mi!“ „Nechce se mi!“ „FFFFRRRRRRR“ obě skupiny běží proti sobě a vymění si místa. / foto

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ
Termín konání zápisu: 26. 5. a 27. 5. 2014 od 14.30 do 16.00 hodin.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  • 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2014/2015 také v  MŠ v Suchovršicích vzdělává
  • Děti podle věku – od nejstarších po nejmladší

V Suchovršicích, dne 5. 5. 2014, Kultová Dana, ředitelka MŠ