ČARODĚJNICE

Čarodějnice
V pátek 27. 4. jsme se ve školce opravdu vydováděli. Téměř všichni jsme do školky přiletěli na košťatech a v kostýmech za čarodějnice, ježibaby a kouzelníky. Od rána jsme soutěžili, tvořili, luštili rébusy a kvízy, tancovali i létali na košťatech. Děti si ani nestačily povšimnout, že jsme opět překontrolovaly jejich získané znalosti a dovednosti. Je třeba všechny děti pochválit, jak si dobře vedly. Děkujeme rodičům za krásné kostýmy a jejich vstřícnost a pochopení pro naše hry. / foto

JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

První pomoc
Možnosti, jak předcházet úrazům s dětmi hledáme každý den, ale jak se postarat o zraněného a jak se správně zachovat, to nám přijeli ukázat žáci ZŠ – Úl z Úpice s paní učitelkou Janečkovou. Žáci nám sehráli scénky, co se může přihodit při setkání s cizím psem a při pádu. Názorně malým kamarádům ukázali, jak se zachovat a jak rány ošetřit. S paní učitelkou děti zkoumaly, co má obsahovat lékárnička a seznámily se s telefonními čísly záchranných složek. Také si každý vyzkoušel, jak obvázat zraněnou ruku nebo nohu a na samý závěr žáci dětem věnovali omalovánky k tématu a pracovní list, na kterém si děti zopakovaly získané vědomosti. Návštěva ze školy byla velmi příjemná a hlavně přínosná. Moc děkujeme. / foto

ROZKVETLÁ ZAHRADA

Rozkvetlá zahrada
Krásné sluneční dny v dubnu s nadprůměrnými teplotami nás vylákaly na zahradu.
Jarní počasí nám zahradu proměnilo v kouzelné místo, kde jsme si nejen hráli a užívali teplých dnů.
Rozkvetlé stromy přilákaly spoustu včeliček, broučků, mravenečků a dokonce i motýlků, které jsme pozorovali a povídali si o jejich životě. / foto

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko
Ukliďme Česko + igelitiáda
Tak jako každý rok, se zapojujeme s dětmi do úklidu okolí MŠ. V tomto roce jsme se zaměřili především na správné třídění odpadků. Věříme, že správný návyk si děti ponesou až do dospělosti. / foto