KROUŽEK KERAMIKY

První keramika
Kroužek keramiky zahájil svou činnost 6. 10. 2011.
V letošním roce je z vaší strany opravdu veliký zájem o kroužek keramiky, což je dobře. Práce s hlínou je pro rozvoj dětské motoriky velice přínosná a především je pro děti přirozená a opravdu je baví. Navíc, z každé hodiny mají děti hmatatelný výsledek, což je pro ně obrovská motivace.
Další termínny keramického kroužku jsou:  24. 10. 2011, 21. 11. 2011, 8. 12. 2011. foto

JABLÍČKOVÝ DEN

Jablíčkový den
Prožitkové učení je prioritou při vzdělávání v naší MŠ a tak jsme celý týden věnovali především jablíčkům. Možná si řeknete, že to není vůbec zajímavé téma, ale děti při učení, které probíhalo hrou získaly spoustu nových poznatků a zkušeností. NAstíním alespoň některé: naučily se zařadit jablka do skupiny OVOCE. O jablíčkách se děti naučily nové říkanky, básničky i písničku, při čemž si procvičily paměť, rytmizaci, rozklad slov na slabiky, starší poznávaly slabiku na počátku slova. Jablka děti také počítaly, tvořily z nich skupiny podle barvy, podle velikosti. Každý si jablíčka prozkoumal hmatem, čichem i zjišťoval rozdílné chuti. Jablka jsme i malovali, stříhali, vatrhávali i lepili. Každý pochopil, že se v jablíčku skrývají důležité vitamíny a to především pod slupkou, ale všechny děti si zapamatovaly, že před konzumací si jablko musíme umýýt. Nejzábavnější pro děti bylo pečení "jablíčkových miminek", kde si vyzkoušely práci dospělých. Abychom se nabažily, jablíčka jsme také modelovali a na vycházkách jsme pozorovali sklizeň jablek z jabloní v zahrádkách po vesnici.
Zároveň s prozkoumáváním jablíček jsme si ve třídách uspořádali výstavy ovoce a zeleniny. Děkujeme rodičům za spolupráci, všechno, co si děti donesly si denně prohlížely, osahávaly, zkrátka prozkoumávaly a především v průběhu celého týdne ochutnávaly. foto

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků
V sobotu 1. 10. 2011 měla naše školka opět tu čest a naše děti mohly přivítat na světě nejmladší občánky v obci. Ve slavnostní náladě se vše odehrálo v úplně nově vybavené zasedací místnosti a miminka tentokrát  vítala: Petruška a Adámek HAvlovi, Stázka Burešová, Štěpánek Rykr a Erička DAnko. Rodičům miminek  přejeme, aby jim jejich ratolesti vyrůstali ve zdraví a dělali jen a jen samou radost. foto

BEN VE ŠKOLCE

Ben měl opět úspěch
Září nám nabídlo krásné babí léto a tak jsme mohli s dětmi  teplé a slunečné počasí využívat na zahradě u školky k jízdám na kolech, tříkolkách , na hry v písku i na průlezkách a houpačkách. Překvapením pro všechny byla návštěva pana Těžkého s jeho vycvičeným psem Benem. Opravdu tuto návštěvu nikdo nečekal, ani děti, ani učitelky a o to větší radost se dostavila. Ben předvedl, jak dokáže poslechnou na povel svého pána, děti získaly zkušenosti a dobré rady od pana Těžkého o tom, jak se chovat k cizím psům, které denně potkáváme, společně nám předvedli několik doslova "psích kousků" :) To byla opravdu velká legrace, když Ben dokázal pánovi skočit na záda, točit se jako na kolotoči, poznat, pod kterým kbelíčkem má ukrytý voňavý párek a dokonce i to, jak počítal, tancoval, válel sudy nebo se styděl. Na závěr si děti vyzkoušely, jak se Benovi podává piškotek, jak se chodí s pejskem na procházku, udělaly Benovi živý tunel, no a vyzkoušely si proběhnout Benovu překážkovou dráhu. Samozřejmě, i děti dostaly za odměnu piškot :)
Na závěr bych chtěla popřát za sebe, ale i za děti panu Těžkému i Benovi, aby spolu zažili spoustu dalších pěkných dnů a ještě jednou moc děkujeme za úžasné dopoledne strávené s vámi u nás na hřišti. foto