MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ 4 VOLNÁ MÍSTA

ROZHODNUTÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost, vykonává Mateřská škola Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016 přijímají tyto děti:
Registrační číslo: 01/2016, 03/2016, 04/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016.

Z důvodu nesplnění požadovaných kritérií (nesplňuje věkovou hranici, která je pro předškolní vzdělávání přípustná), NEBYLY k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:
Registrační číslo: 02/2016, 05/2016, 09/2016

Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Mateřská škola stále nabízí 4 volná místa, v případě zájmu, kontaktujte MŠ na telefonu 499 882 204.

V Suchovršicích, dne 23. 5. 2016

JARNÍ VYSTOUPENÍ PRO MÍSTNÍ SENIORY

Vystoupení pro seniory
Ve čtvrtek se v sále restaurace u Millerů v Suchovršicích konalo pod patronací OÚ Suchovršice posezení seniorů.
Naše školka přijala nabídku vystoupit zde s programem písniček, básniček i tanečků.
Velké děti pod vedením své paní učitelky předvedly pásmo, které začalo oslavou svátku matek a přes pohádky se nenásilně přesunulo do světa filmu.
Podařilo se nám vykouzlit nejeden úsměv na tvářích našich diváků a tak věřím, že se vystoupení líbilo. / foto

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Z vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků hasičské soutěže. Krásné výsledky měly hned 3 děvčata z naší MŠ: Nelinka + Markétka a Elenka.
Za suchovršické hasiče ale zabodovalo i spoustu dalších dětí. I my gratulujeme všem. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU ŠIKULA

V pondělí se děti loučily s kroužkem "Šikulka", ve kterém po celý rok procvičovaly svou zručnost, jemnou motoriku, fantazii, kreativitu a samostatnost. Všechny děti pracovaly aktivně a svými výrobky v průběhu roku potěšily nejen sebe, ale i své rodiče, nebo prarodiče. Odměnou všem dětem byl diplom za aktivitu a puzzle, které si každý dotvoří doma dle své fantazie. / foto

SLUNÍČKO 2016

Sluníčko 2016
Již devatenáctý ročník veřejné přehlídky dětí ze spolku SULIHARA se tentokrát odehrál v kulturním sále v Havlovicích. Tématem byl "Duhový svět", protože po celý rok Sulihara pracovala na projektu věnovanému barvám. Děti se představily v pohybových skladbách, kde se objevily barvy, které si nejvíce oblíbily. Všechna vystoupení byla veselá , děti svým divákům rozdávaly úsměvy a při tanci se opravdu snažily. V samém závěru se na pódium přišlo divákům ukázat všech 140 účinkujících a s sebou děti přinesly  barevné šály, které v jednotlivých školkách pletly maminky, babičky, tetičky i kamarádky na pokračování. V naší školce se upletlo celkem 45 metrů, za což patří všem, kdo pomáhali velké poděkování. / foto

SUCHOVRŠICKÉ SLAVNOSTI 2016

Suchovršické slavnosti 2016
21. 5. 2016 – Suchovršické slavnosti na téma: Měníme si role
V sobotu proběhl další ročník suchovršických slavností, kde děti slaví svůj svátek a to MDD. Program byl opět pestrý. Zahájily ho maminky ze spolku Prima rodiny svým vtipným tancem na písničku "My jsme žáci 3.B" a představily se jako neposedné školačky. Následovalo vystoupení školky, malé děti jako žížalky a velké děti překvapily skladbou POMÁDA, kterou zatančily ve stylu dospívající mládeže. Následovalo vyhodnocení soutěže, kterou vyhlásila Obec Suchovršice a to na téma: "Jak vidím Suchovršice já". Ceny předávala paní starostka Lenka Hozová a Zdena Novotná. Potom už děti procházely po hřišti různá stanoviště, kde si vyzkoušely činnosti dospělých: praly prádlo, vymetaly komín, zatloukaly hřebíky, radily při psaní úkolů, krmily miminko, hřebelcovaly koně a za odměnu se na něm svezly, hledaly cestu do práce, vyzkoušely si ranní vstávání, třídily odpadky, nakupovaly potraviny ... Spolek Prima rodiny dětem i rodičům připravil opravdu pěkné a zábavné odpoledne. Po celé odpoledne měli všichni možnost zakoupit nápoje i pochutiny k jídlu u stánku přímo na hřišti. Bohatá tombola udělala velkou radost mnohým účastníkům. Stanoviště pro děti - malování na obličej bylo celé odpoledne obklopené dětmi, které se pod rukama šikovných výtvarníků měnily na různá zvířátka. Děkujeme všem, kdo se na organizaci a na programu slavností podíleli. / foto

PRAKTIKANTKY VE ŠKOLCE

Praktikantky ve školce
V týdnu 16. 5. – 20. 5. 2016 se nám ve školce sešly hned tři mladé praktikantky. Děvčata pracují s velkou chutí, přispívají k výchovně-vzdělávacímu procesu svými nápady, pomáhají nám s organizací velkých akcí. Přejeme jim, aby úspěšně ukončily studia a pokud se jednou rozhodnou skutečně pracovat ve školce, přejeme jim, aby měly štěstí na úžasné děti i rodiče, stejně jako my. / foto

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ STRAŠIDELNÝ SVĚT

ZŠ Bří Čapků každoročně vyhlašuje pro děti z okolí výtvarnou soutěž. Této soutěže se pravidelně účastníme a těšíme se, jaké škola vyhlásí téma soutěže. Letos šlo o "strašidla", což bylo moc prima. Téma děti nadchlo a pod rukama kluků i děvčat vznikala úžasná dílka vypovídající o úžasné dětské fantazii. Ještě větší radost z kreslení jsme měli při prostudování výsledkové listiny, kdy jsme zjistili krásný úspěch Péti Paymy - 1. místo a Elenky Vítové - 2. místo. Na předávání cen jsme jeli naše vítěze podpořit a škole za pěknou soutěž děkujeme. / foto

VÍKENDOVÝ POBYT

Rokytnice nad Jizerou
Víkendový pobyt v rodin v Rokytnici na Jizerou.
Druhý květnový víkend byla naším cílem chata Hájenka v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme v rámci utužování vztahů mezi dětmi i rodiči v projektu Prevence sociálně-patologických jevů strávili víkend. O víkendový program se postarali i rodiče. A co se všechno dělo? V pátek nám Vít Pavel s manželkou připravil táborák na opékání, ráno probíhaly rozcvičky pod vedením pana Martina Víta a Tomáše Kuťáka, učitelkám se podařilo všechny nadchnout pro celodenní výlet na Dvoračky. Výlet byl pěší a trasa měřila 12 km. Nutno pochválit děti, jak statečně šlapaly. Odpoledne pan Jiří Petira dětem nachystal lanové aktivity, večer se tvořilo a pod ručkama dětí vznikala krásná zvířátka. Nedělní dopoledne nám ozvláštnila paní Petra Nývltová a Lenka Steidlerová šipkovanou na kozí boudu. Počasí bylo po celý víkend slunečné, ale větrné, to nás však neodradilo být co nejvíce venku na čerstvém vzduchu v krásné přírodě. / foto

SLET ČARODĚJNIC

Slet čarodějnic
Tak by se dalo popsat páteční dopoledne v naší školce. Děti se sešly v úžasných kostýmech, učitelky ukázaly svou "pravou" tvář a celé dopoledne jsme si užívali legraci, soutěže, tance, kouzla, kvízy a závody na košťatech. Děti se naučily zaklínadlo a novou písničku: "Ježibaba na dvorku, chce startovat motorku, jenomže, nemůže, ve výfuku je kuře..." / foto