LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Loučení s předškoláky
Letos jsme z naší mateřské školy slavnostně vyřazovaly celkem 9 předškoláků. Děti si pro své rodiče nachystaly pod vedením p. uč. Pavlíny a Dany pásmo písniček a básniček na téma rodina a to z toho důvodu, že celý rok jsme měli tématicky na rodinu zaměřený. Společně s rodiči jsme tak strávili příjemnou společnou hodinku a poté jsme je vyslali domů a vydali se za dobrodružstvím sami až do sobotního rána. A co jsme prožili? Nejdříve malé občerstvení, potom výprava na Lhotka. Cestou zastávka na pravých českých buchtách u p. Zdeny Novotné, následně návštěva u Lokvenců a jízdy na úžasné lesní lanovce, opékání vuřtů u školky, výroba vlastní křídy na malování, noční stezka odvahy s rébusem a spaní ve spacáku. Ráno překvapení v podobě polštářků ve tvaru hrošíků. Tak milí „školáčci“, prožijte krásné prázdniny a ve škole vám přejeme hodně úspěchů. / foto

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY GYMNÁZIA V ÚPICI

Projekt
12. 6. 2015 jsme celá SULIHARA ukončili projekt o profesích dospělých s názvem „Ten dělá to a ten zas tohle…“ Studenti úpického Gymnázia na ukončení projektu dětem připravili 15 různých stanovišť, kde si děti různé profese samy vyzkoušely. Více na www.televize-js / foto

PIRÁTSKÝ TÝDEN

Pirátský týden
Zhodnotit výsledky naší práce můžeme různými způsoby. My letos pro zopakování všeho poznaného zvolili soutěže, kvízy, hlavolamy a hry na téma „piráti“. Děti si tak procvičily své znalosti, osvěžily si své vědomosti a zároveň prožívaly napětí, pocit sounáležitosti, pomáhaly jeden druhému a navzájem se povzbuzovaly. S výsledky našeho snažení jsme velmi spokojené a děti si odnášely domů nejen spoustu výrobků, odměn a suvenýrů, ale hlavně spoustu zážitků. / foto

LOUČENÍ S PANÍ UČITELKOU MÍŠOU

Paní učitelka Míša
Dne 31. 7. 2015 skončila pracovní smlouva naší nejmladší kolegyni paní učitelce Míše. Paní učitelka končí z důvodu přestupu do jiné, (libňatovské), MŠ a to na vlastní žádost. Všichni jsme se s Míšou loučili s pocitem, že přicházíme o šikovnou a milou paní učitelku a milou kolegyni. Ještě jednou Ti, Míšo, přejeme, abys byla na svém novém pracovišti spokojená, abys získávala další zkušenosti s nadšením a chutí jako tady u nás a aby tě práce s dětmi i nadále naplňovala. Zároveň Ti přejeme i štěstí a radost v osobním životě. Jsem ráda, že i nadále budeme společně pracovat na projektech Sulihary. / foto