EXKURZE U HASIČŮ V TRUTNOVĚ

Návštěva u hasičů
20. 6. 2013 jsme se s většími dětmi vypravili na stanici Hasičské záchranné služby do Trutnova. Hned se nás tam ujal pan velitel a s mnoha svými sympatickými kolegy dětem přiblížil činnost hasičů, seznámil nás s technikou- nejvíc nás zaujal vůz, který se dokáže sám sprchovat… a mohli jsme si vyzkoušet, jak se stříká z proudnice na cíl, jak se prolézá zkušební dráhou.
Děkujeme za úžasnou péči a srozumitelný výklad. Po zastávce na nanuka jsme se vraceli vláčkem a autobusem zpátky do školky. / foto