KARNEVAL MALÝCH DĚTÍ

Hurá je tu karneval! Na dnešní den se děti i paní učitelky moc těšily a připravovaly. Děti přišly přestrojené za dětské hrdiny, krásné princezny a zvířátka. Ráno děti přivítal pár plyšových medvídků. Dětem bylo hned jasné, že to jsou přestrojené paní učitelky. Ve třídě jsme se představili ostatním kamarádům a společně jsme si zatancovali. Po svačince jsme se přesunuli do tělocvičny, kde na nás čekaly různé překážky a úkoly, které děti musely překonat a splnit, aby si zasloužily karnevalovou odměnu. Nejvíce se dětem líbilo skákání na míči a dojení kravičky. Den se vydařil a všem se líbil. / foto

ESKYMÁCKÁ ROZCVIČKA

Na akci „Cvičí celá rodina“ jsme letos připravili eskymáckou rozcvičku. Abychom se zahřáli, zatancovali jsme si a zacvičili podle říkadel. Pak jsme začarovali všechno, co patří k zimě… „Snížek, voda, led, tučňák je tu hned!“ a přišel živý tučňák. Spolu s eskymákem jsme pak ve dvou družstvech házeli sněhovými koulemi (molitany), stavěli iglů a skákali na ledové kry. Na eskymácké dráze jsme se trefovali do mrože, dělali psí spřežení, prolézali dírou do iglů… Kromě krásných zážitků jsme si odnesli eskymácké odměny a těšilo nás, že si odpoledne všichni užili! / foto

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
Místo konání: budova Obecního úřadu a MŠ Suchovršice – 1. patro, zasedací místnost
Termín konání zápisu: 18. 5. a 19. 5. 2015 od 14.30 do 16.00 hodin. K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  3. Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2014/2015 také v MŠ v Suchovršicích vzdělává
  4. Děti podle věku – od nejstarších po nejmladší

TVOŘENÍČKO S RODIČI

Tvořeníčko s rodiči
Úterní karnevalový den jsme si prodloužili a pozvali jsme rodiče na společné tvoření. Rodiče dětem pomohli vyrobit svícen ze skleničky od vína, krmítko pro ptáčky z krabice od mléka, ozdobili jsme a ochutnali pár perníčků, vyráběli jsme další klauny z nafukovacích balonků.
Všem děkujeme za účast a přejeme, aby vám výrobky dělaly radost. / foto

KARNEVAL VELKÝCH DĚTÍ

Karneval 2015
Nazdobená třída, kterou si mimochodem vlastní pílí zdobily děti pod vedením svých učitelek, krásné masky, písničky, soutěže, tanečky a plnění různých úkolů, to byl dnešní den v naší třídě. Třídu nám zdobí spousta klaunů a karnevalem nás provázeli "Mimoni". Jaké soutěže jsme plnili? Šlo o výrobu vlastního "Mimoně", omalovánky, "opičí dráha", soutěže družstev, kdy jsme pomocí brček přemísťovali lístečky s číslem, sbírali jsme žabky a kytičky a opakovali jsme barvy, učili jsme se spolupracovat se svými spoluhráči a povzbuzovat se navzájem. Celý den jsme si opravdu užili. Děkujeme rodičům za spolupráci a krásné masky, které dětem připravili. / foto