NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Kniha návštěv
Zdravím všechny návštěvníky stránek Mateřské školy Suchovršice. Dovoluji si Vás upozornit na nově instalovanou návštěvní knihu. Můžete sem psát svoje názory, postřehy a prostě vše, co Vás napadne v souvislosti s chodem naší školky.

Aleš Hetflejš, webmaster

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy v Suchovršicích vyhlašuje zápis dětí do MŠ v Suchovršicích na školní rok 2010 / 2011 - 5. května a 6. května 2010 od 12,30 do 15,30 hod.
S sebou vezměte očkovací průkaz dítěte. Zároveň si můžete prohlédnout prostory MŠ a pohrát si na zahradě u školky. Přečtěte si kritéria příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

VÍKENDOVÝ POBYT NA HORÁCH

Chata Zrcadlovka
7. 5. – 9. 5. 2010 se koná víkendový pobyt na chatě Vendlovka a Zrcadlovka. Na chatu Vendlovka a Zrcadlovka se dostanete odbočkou z hlavní silnice (od Trutnova – směr Vrchlabí) před Hofmanovými boudami vpravo a nahoru. Pojedete úzkou asfaltovou cestou asi do 3/4 Černé hory. Zde Vás ukazatel navede do leva na kamenitou horskou cestu, po které dojedete až k chatě. Upozorňuji, že tato cesta je velmi ošklivá. Pravděpodobně zde bude ještě ležet sníh, je potřeba s tím počítat. U chaty mohou parkovat auta v omezeném počtu – tj. 5, proto předpokládáme, že dáte přednost rodinám s malými dětmi. Ostatní auta se vrátí parkovat k Hofmanovým Boudám. Více se dočtete v propozicích.

PROMĚNA ZAHRADY U ŠKOLKY

Proměna zahrady u školky
Všichni jste zaregistrovali změnu na zahradě u školky. Nové zahradní a hrací prvky instaluje po vítězství ve výběrovém řízení firma Antoš.
Obecní úřad tak pro děti ze školky, ale i pro děti z mateřského centra, pro děti místní i pro návštěvníky Suchovršic vybudovala pěkné a bezpečné dětské hřiště. Děkujeme a už se těšíme, jak si tu pohrajeme.

PŘEDPLAVECKÝ KURZ

Předplavecký kurz - 1. lekce
Mateřská škola v Suchovršicích se konečně dočkala a zahájila tak dlouho očekávaný předplavecký kurz. Děti byly velmi natěšené a v bazénu už od počátku byly jako „rybky ve vodě“. Všichni se vydováděli a už se těšíme na příští týden. Sledujte průběžně fotogalerii, po každé lekci budeme fotografie aktualizovat.

MAXÍK

Maxík
Stimulační program Maxík pro předškoláky, kde se děti se svými rodiči systematicky připravují na vstup do školy vede paní učitelka Věra Vobrubová. Překvapilo nás, jak se na dětech lekci od lekce projevují skutečné pokroky. Děti se zde učí zklidnit, soustředit, správně dýchat, správně sedět i držet tužku...
Paní učitelka každou středu rodičům připraví nové cviky a rodiče poté pracují po celý týden jako „trenéři“. Věřím, že pro všechny bude mít tento program velký přínos.

KERAMIKA

Keramika
Na dnešní lekci keramiky si děti vyráběly keramický ráměček na fotografii. Všem se moc dařilo, děti pracují opravdu s chutí a jejich nadšení pro práci je vidět na výsledcích jejich snažení, Jen si prohlédněte ty krásné zvonečky ve tvaru kočičky z minulé lekce.
Není to nádhera?