KRÁSNÉ VÁNOCE

Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce zazvoní. A jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Srdcem jsme stále dětmi, čekáme, až se setmí. Až vánoční stromek tu bude stát a varhany Tichou noc hrát, chci Vám v tu chvíli přát, ať každý má každého rád.
Kouzelné Vánoce a šťastný krok do nového roku Vám všem za celou MŠ v Suchovršicích přeje Dana Kultová

POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA

Pojďte s námi do Betléma
Besídka velkých dětí „Pojďte s námi do Betléma“ - příběh o narození „Ježíška“ si děti od prvního okamžiku oblíbily a pomáhaly s výzdobou třídy i s tvořením kostýmů. V konečné fázi se všichni, kdo na besídku dorazili ocitli ve městě Betlémě, mezi andělíčky a pastýři a mohli se tak vžít do příběhu, který děti s velkým nasazením předvedly. foto

JEŽÍŠEK

Ježíšek ve školce
Čekání na Ježíška je to nejhezčí období ve školce. Připravujeme dárečky, zdobíme si třídy, zpíváme koledy a vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích. No a když přijdete ráno do školky a svítí tam ustrojený stromeček, to je hned radosti! Celé dopoledne jsme dokázali obdivovat krásné kouličky a objevovat nové a nové kouličky, kterých jsme si ještě nevšimli.
Po svačině dokonce zazvonil zvoneček a pod stromečkem se objevily i dárky. Takové štěstí v dětských očích se vidí snad opravdu jen o Vánocích. Podívejte se na fotografie.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli dětem udělat radost: pan Jansa a pan Seidel věnovali stromečky, pan Slavík sponzoroval finančně částkou 1000,- Kč, pan Křížek věnoval dřevěnou postýlku dětem pod stromek a poskytl slevu na nákup hraček, paní Havlová věnovala dětem čokoládovou kolekci, rodina Lokvencových věnovala školce relaxpasy v hodnotě 1000,- Kč, pan Bureš věnoval 1000,- Kč na nákup modelíny, pan Henny Luitikhuis podpořil školku částkou 2000,- Kč, pan Hetflejš nám bezplatně aktualizuje webové stránky. Všem sponzorům mnohokrát děkujeme, velice si Vaší pomoci vážíme.

VÁNOČNÍ BESÍDKA MALÝCH DĚTÍ

Vánoční besídka malých dětí
Natěšení rodiče i prarodiče se sešli opravdu ve velkém počtu a děti?
Děti ukázaly, co se všechno ve školce stačily naučit společně se svými učitelkami a kamarády. Zatancovaly, zazpívaly, zarecitovaly říkadla i básničky.
Celé vystoupení bylo velmi milé a příjemné pohlazení pro všechny zúčastněné. Také se fotilo.

BESÍDKA PRO SENIORY

Besídka pro Klub seniorů
Děti ze třídy předškoláků si nacvičily pohádku o narození Ježíška s názvem: „Pojďte s námi do Betléma“.
Pro místní seniory se s pohádkou předvedly ve velké premiéře. Pohádka plná koled, básniček a pěkných kostýmů všechny pobavila a věřím, že i navodila předvánoční náladu.
Dětem se vystoupení moc povedlo a zaslouží obrovskou pochvalu. Prohlédněte si fotky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Mikulášská nadílka
Návštěva čerta s Mikulášem ve školce znamená pro děti také velkou událost a tím i velký zážitek. I když už i mezi těmi malinkými caparty kolují teorie o přestrojených lidech, stejně když zacinká zvoneček, rozhostí se po školce neobvyklé ticho a ať chceme nebo né, Mikuláše a čerta děti berou jako autoritu a jsou najednou všichni, jak ti nejsladší andílci na světě - podívejte se :).
Dopoledne jsme si užili s písničkami, tanečky, atmosféru podtrhly krásné kostýmy, které děti měly z domova. Moc rodičům děkujeme za spolupráci, všem to slušelo :) S čertem jsme si zatancovali i zazpívali, Mikulášovi jsme slíbili, že pokud máme nějakou maličkou chybičku, tak ji napravíme a polepšíme se. Domů si pro radost každý odnesl balíček sladkostí. Teď už se těšíme na "Ježíška" - jestlipak přijde? jestlipak přinese stromeček? jestlipak budou dárečky?

PRVNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA

První sníh
Samozřejmě obrovská radost pro děti. Celý rok na to bílé "nadělení" čekají... těší se a doufají, že "bílá peřina" bude opravdu veliká.
V tom se liší od nás dospěláků, ale přejme jim tu radost a doufejme, že ta opravdová bílá zima bude pěkná a né moc krutá. foto

ČERTOVSKÉ TVOŘENÍ S RODIČI

Čertovská dílna
Najít v předvánočním čase čas i na hry a tvořivé dílničky není jednoduché, přesto se v naší školce sešlo několik takových prima rodičů a spolu s dětmi si tvořili čertovské dekorace. Troufám si říci, že někteří rodiče se do práce tolik ponořili, že ani nechtěli dát příležitost dětem pomáhat a tak vznikaly práce vyrobené pouze dospělou rukou a práce dětské. A co jsme nabídli? Každý měl možnost výběru: vyrábět se mohl: - čertovský svícen ze sušeného ovoce, čert v pytlíku, Mikulášský kornout, nebo čert a Mikuláš jako papírová dekorace na stůl. Velice nás překvapilo, že všichni, kdo se zúčastnili si vyrobili s velkým nadšením a elánem úplně všechno. Věřím, že vám vaše výrobky zdobí nejen váš byt, ale že vám připomenou příjemné chvíle, kdy jsme prostě nikam nespěchali a jen jsme si hráli a povídali si. :) Podívejte se na fotky.