BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ

Budoucí prvňáčkové
Naši nejstarší mají v těchto dnech již po zápisech do prvních tříd. Aby si prostředí školy nejdříve trochu okoukli, navštívili 1. třídu se školkou a někteří i využili dny otevřených dveří na jednotlivých školách. U zápisu se potom už nikdo nestyděl a každý ukázal, co se už naučil.
Pokud se rodiče ještě rozhodují, zda dát odklad školní docházky, připomínám, že je potřeba nakontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Trutnově, domluvit si vyšetření a odborné posouzení školní zralosti a poté zajít k dětskému pediatrovi, který rovněž rodičům vystaví potvrzení pro odložení školní docházky. Kopie obou dokumentů, prosím doneste do MŠ a to nejpozději do 31. 5. 2013. / foto