STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Dotek v Horním Maršově
Středisko ekologické výchovy Dotek v horním Maršově
Výlet se Suliharou jsme tentokrát směřovali k celoročnímu projektu „Studánek“, a domluvili jsme dětem výukový program „monitoring života drobných živočichů ve vodě“. Děti tak měly možnost přímo v řece zkoumat, jaký drobný hmyz tu mohou objevit. Zjistili jsme, že je ve vodě hodně jepic a chrostíků. Řeka je krásně čistá a děti pomocí síťky lovily co se dalo, brodily se v řece, zkoumaly, co se skrývá pod kameny, své úlovky prohlížely pod lupou. Prémií pro nás byl ještě druhý výukový program, kdy jsme zkoumali barvy v přírodě, lepili jsme na paletku různá kvítka i jiné přírodniny a při hře „důvěřuj mi“ děti vodily svého kamaráda se zavázanýma očima a on zkoumal své okolí ostatními smysly: hmatem, čichem a sluchem. Celé dopoledne jsme si užili, bylo to moc pěkné. / foto

VÝLET NA ČERNOU HORU

Výlet na Černou horu
Poznávat své okolí nás velmi baví. Často na Kvíčale při procházce koukáme na hory, pozorujeme, jestli je vidět Černá hora a jestli je na ní ještě sníh. Letos jsme výlet směřovali přímo do Jánských Lázní a rozhodli jsme se Černou horu prozkoumat z blízka. Byl to velký zážitek – lanovka, ta obrovská výška, když lanovku zastavili, rozhledna, rašeliniště, zmrzlina u Barunčiný tety, hry u Černohorské boudy, oběd v přírodě, na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rychle se na horách mění počasí: takže nám bylo horko, potom chladno, protože foukalo, trochu jsme zmokli a zase přišlo horko. Výlet byl pěkný, všechny děti byly moc hodné a tak jsme si ho užily. / foto

PROMĚNA TŘÍDY

Proměna třídy
Velkým dárkem pro naši MŠ je proměna dolní třídy, kterou jsme k výročí zmodernizovali. Děti tak mají relaxační koutek, grafomotorické prvky, které nejen uvolňují dětem ruku, ale zároveň jsou dekorací, vzniklo mnoho nových úložných prostorů, přibyla knihovnička. A jak jsme to dokázali? Výmalbu provedla čtveřice těch nejodvážnějších svépomocí ve svém volném čase.
Nábytek vyrobila firma Bratip a Sváťa Brát i částečně sponzoroval, finančně přispěl zřizovatel – Obec, použili jsme i finanční sponzorské dary získané od pana Kubíka a paní Dvořákové. Všem moc děkuji, s výsledkem jsme všichni spokojeni. / foto

OSLAVY 70. VÝROČÍ VZNIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oslavy
Oslavy 70. výročí vzniku mateřské školy v Suchovršicích – 16. 6. 2018
Program:
 • 10.00 – 16.00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 11.00 – 12.30 hodin – setkání současných a bývalých zaměstnanců MŠ u oběda v restauraci u Mullerů
 • 13.30 – 16.00 hodin – „MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ“ (třída v 1. patře) – pro všechny děti zdarma
 • 13.00 hodin – slavnostní zahájení oslav = vystoupení dětí z mateřské školy + vystoupení kamarádů ze SULIHARY (podium na hřišti)
 • 14.00 hodin – loutková pohádka = loutkoherci z Úpice (třída v přízemí)
 • 15.00 hodin – vystoupení dětí ze školky (podium na hřišti)
 • 15.00 – 16.30 hodin – drobné soutěže pro děti – „VYHRAJ PLYŠOVOU HRAČKU“ (multifunkční hřiště)
 • 15.30 hodin – „Dog dancing“ – Tereza Kamínková (podium na hřišti)
 • 16.00 hodin – vystoupení Michala Šepse = koncert pro děti i dospělé k tanci i poslechu (podium na hřišti)
 • 17.00 hodin – pohádka O perníkové chaloupce – hrají místní nadšení ochotníci a rodiče dětí z MŠ (sál v restauraci u Mullerů)
 • 18.00 hodin – Taneční zábava (sál v restauraci u Mullerů)
Po celý den občerstvení na hřišti zajištují hasiči.

NÁBOR DO ZUŠ

Nábor do ZUŠ
Jedno dopoledne jsme uvítali ve školce vzácnou návštěvu ze ZUŠ A.M.Buxton z Úpice.
Děti i paní učitelky seznámily naše děti s různými hudebními nástroji, ukázaly nám, co všechno se v hudební škole vyučuje za obory.
Věříme, že i naše děti se do ZUŠ zapíší a budou rozvíjet svůj talent. / foto

ÚPICKÝ MAJÁLES

Úpický majáles
V letošním roce nás opět oslovilo úpické Gymnázium se žádostí zajistit kulturní program. Vystoupila tentokrát celá SULIHARA. za naši MŠ měly děti ze třídy předškoláků připravené 2 pohybové skladby, které byly velmi temperamentní. Děkujeme rodičům za spolupráci při přepravě dětí na vystoupení. / foto