NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Návštěva základní školy
V únoru jsme přijali pozvání do základní školy Bří Čapků, podívat se na naše bývalé absolventy. Viděli jsme, co všechno se už v první třídě naučili a hlavně, naši budoucí prvňáčci si prohlédli školu, vyzkoušeli si, jak se sedí ve školní lavici a celou vyučovací hodinu pracovali s paní učitelkou základní školy. Všechny děti můžeme pochválit, pracovaly s nadšením a byly šikovné. / fofo

KOLEDA HOLČIČEK

Koleda holčiček
Květná neděle v našich krajích má dlouholetou tradici, kdy si holčičky zdobí líta a koledují.
Symbolicky chlapcům „namrskají“ zadnice, to aby byli kluci hodně zdraví a silní. Kluci za odměnu holčičky obdarují sladkou odměnou.
foto

ZÁPIS DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19
2. a 3.května 2018 od 14,30 hod. do 16,00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti.

Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2018, nebo v průběhu školního roku. Pozor, dvouleté děti pro přijetí k docházce do MŠ musí dovršit dvou let nejpozději do 31. 8. 2018.
  • K zápisu je potřeba přinést: rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy.
    U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty.
  • Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.
  • Očkováníí je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí.
  • Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2018

Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

MALÍ CHEMICI

Malí chemici
S velkým nadšením jsme přijali nabídku paní Balcarové Veroniky, která nám se svými studentkami přijela ukázat zajímavé chemické pokusy.
Děti moc rády objevují nové věci a dopoledne s opravdovými chemiky bylo plné zážitků.
Moc děkujeme. / foto

NÁVŠTĚVA PANÍ UČITELKY

Návštěva paní učitelky
Návštěva paní učitelky ze základní školy
Jako každoročně jsme pro rodiče předškoláků zprostředkovali ukázku práce s dětmi a besedu s paní učitelkou 1. třídy ze základní školy. Cílem bylo dát rodičům možnost posoudit, jak se jejich dítě projevuje v kolektivu, jak reaguje na pokyn dospělé osoby, jak si poradí se zadaným úkolem a jak dokáže pracovat samostatně i jaké je jeho tempo. Děkujeme p. uč. Radce Řehákové, která se ujala této ukázky. Blíží se zápisy do prvních tříd a my věříme, že tato schůzka rodičům poskytla návod, jak s dítětem procvičovat vědomosti v různých oblastech i v domácím prostředí. / foto