POSLEDNÍ DEN VE ŠKOLCE

Poslední den ve školce
1. 7. 2011 jsme provoz naší školky opravdu pro tento školní rok ukončili. Jako poděkování všem za celoroční spolupráci učitelky pozvaly rodiče na odpolední posezení u kávy. Napekly jsme nějaké koláče a ve spolupráci s panem Peterkou se promítaly videozáznamy z víkendového pobytu na horách... Po kávě jsme se přesunuli na zahradu, taťkové rozdělali oheň a opékali se vuřtíky, děti si naposledy všichni společně zadováděly na zahradě a na hřišti. Pan Kuťák dětem zajistil půjčení poníka a tak se všichni podle libosti povozili na jeho hřbetě. Strávili jsme tak společně poslední odpoledne letošního školního roku. foto
Přeji vám všem léto plné sluníčka, spoustu zážitků, nezapomenutelné chvíle v kruhu svých rodin a přátel. 15. 8. zahajujeme prázdninový provoz ve školce a 1.9. začne nový školní rok – tentokrát 2011/2012. Těšíme se na vše, co nás společně čeká. Připravujeme pro děti znovu pestrý program, při kterém se budou zároveň vzdělávat a zároveň bavit.

Dana Kultová

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Diplom Karolínky Řehákové
Děti velice rády kreslí a dokáží nakreslit i namalovat moc pěkné obrázky. Jedním z důkazů jsou i výsledky výtvarných soutěží, ve kterých zaznamenáváme nejeden úspěch. V soutěži „Požární ochrana očima dětí“ se účastnila celá třída předškoláků – to je 20 dětí. Ve školním kole se nám nejvíce líbilo hned 10 obrázků. Které jsme zaslali do okresního kola. Zde už hodnotila porota z řad opravdových hasičů a výsledky jsou následující: V kategorii dětí 6 letých získala 2. místo Terezka Zárubová a v kategorii dětí 5 letých získala 1. místo Karolínka Řeháková. Dále posuzuje práce porota v krajském kole a zde uspěl Karolínky obrázek ještě jednou a v krajském kole jí bylo uděleno 2. místo. Blahopřejeme vám a všem kamarádům přejeme, abyste nadále malovali s chutí, rozvíjeli si svou fantazii a dosahovali dalších úspěchů.

CELODENNÍ VÝLET DO RATIBOŘIC

Z výletu do Ratibořic
Velké děti měly naplánovaný výlet na středu 29. 6. a už v 8,30 hod. opravdu vyrazily na dlouhou cestu krásnou krajinou podél řeky Úpy až do Ratibořic. Den byl opravdu letní a tak jsme si cestou užívali. Ochutnávky svačin, mlsání na voze vystřídala polední pauza na Pohodlí, kde se děti u řeky osvěžily, strejda Tomáš rozdělal oheň a opékali jsme buřtíky.
Děti se proběhly, vyzkoušely si pohled z koňského hřbetu a už jedeme dál. Další zastávka u sousoší „Babičky s vnoučaty: Barunkou, Adélkou, Vilémem a Janem a pejskové Sultán a Tyrl“ – povyprávěli jsme si, jak se Babička do Ratibořic přistěhovala, jak se starala o vnoučátka a jak se scházela s paní kněžnou a slečnou Hortenzií, jak se ve mlýně mouka mlela a proč je okolo zahrady vysoká zděná zeď. Vycházkou jsme došli do zámecké zahrady, v altánku jsme si zazpívali a okolo zámku se vydali na horní parkoviště na zmrzlinu. Po prohlídce Ratibořic jsme si ještě u splavu vycachtali nohy, ochladili jsme se před zpáteční cestou a už znovu jedeme. Dojídáme svačiny a mlsy, trochu si prozpěvujeme a tak nám cesta rychle uběhla. Maminky už čekaly na parkovišti nebo u školky a tak jsme se trochu unaveni, ale se spoustou zážitků rozjeli do svých domovů. foto

KONEC PROJEKTU CESTOU NECESTOU...

Celá SULIHARA pilně po celý rok pracovala na společném projektu zaměřeném na enviromentální výchovu. Společně jsme zorganizovali i několik společných akcí:
  • bramboriáda v Havlovicích
  • promítání o přírodním bohatství v Krkonoších v Libňatově
  • exkurze na Lesnické akademii v Trutnově
  • přehlídka MŠ zvaná „Sluníčko“ v Suchovršicíc
oslava svátku dětí a odměna za celoroční práci pro děti ve spolupráci se studenty Gymnázia v Úpici, kteří si pro děti připravili cestu pohákou se spoustou zajímavých úkolů
Spolupráce MŠ Suchovršice, Libňatova a Havlovic – SULIHARA trvá již 14 let. Nejnáročnější jsou přesuny dětí a to nejen organizačně, ale především finančně. Proto si již několik let žádáme SOJH o granty. V tomto školním roce jsme získali na naši činnost částku ve výši 4000 Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat. Velice si této podpory už od samého počátku vážíme. Máme tak větší možnosti dětem výuku zpestřit. Navíc vznikají nová přátelství mezi dětmi a také mezi jejich rodiči, kteří si na společných setkáních rádi popovídají a vyměňují si své zkušenosti. Získané finance využíváme na hrazení dopravy a na odměny pro děti. Děkujeme.