KOLEDA HOLČIČEK

Koleda holčiček
„Líto, líto, nesu, až se celá třesu. Ráno jsem nic nesnídala na koledu pospíchala, abych něco dostala.“
24. 3. 2013 bude květná neděle a podle zvyku tady u nás v podkrkonoší chodí děvčata na koledu. Proto už dnes holčičky ve školce koledu zazpívaly našim chlapcům. Kluci holčičky odměnili malou dobrůtkou. / foto

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ. Termín konání zápisu: 31. 5. 2013 od 14.30 do 16.00 hodin. K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2013/2014 také v  MŠ v Suchovršicích vzdělává
  • Děti pětileté, čtyřleté, tříleté
  • Děti mladší tří let

V Suchovršicích, dne 15. 3. 2013, Kultová Dana, ředitelka MŠ

SMRŤAČKA 2013

Smrťačka 2013
V letošním roce je 17. 3. 2013 je „Smrtná neděle" a jako již každoročně bývá v Suchovršicích zvykem, budeme vynášet „Smrťačku", nebo-li vyhánět ze vsi zimu a vítat jaro. Přijďte se podívat i vy. Průvod vychází ve 14,00 hod. od dřevěného mostu u Nedvědů, projde celou vesnicí až k dřevěnému mostu u Koptíků, kde se „Smrťačka a Smrťák" spálí a pošle po řece pryč z obce.
 Děti budou cestou prozpěvovat známě halekačky: „Smrt nesem ze vsi, má dlouhé vousy, nedáme jí zvoniti, až nás bude honiti! Hůůůůůůůůůů!", " Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! Byla zima mezi náni, ale už je za horami. Hu - hu - hu! jaro už je tu!", " Smrt nesem za lesem, nové léto přinesem! Smrťáka nesem, s velikým nosem, do vody ho dáme, pak mu zazíváme!"
Po spálení „Smrťáků" je pro všechny malé i velké děti v sále místním restaurace připraven zábavný program „Vosa jede". Přijďte se pobavit.