JAK SE CHOVAT S CIZÍM PSEM

Cizí pes
Na 22. 5. 2015 jsme dostali pozvání na cvičák psů v Úpici, kde nám dobrovolníci ukázali, jak správně cvičený pes poslouchá a jak se máme  a nemáme chovat při setkání s cizím psem.
Dopoledne bylo velmi zábavné a poučné a my moc děkujeme.
Více informací / foto 

SUCHOVRŠICKÉ LIDOVÉ SLAVNOSTI

Lidové slavnosti
23. 5. 2015 připravilo o.s. Prima rodiny pro děti oslavu svátku dětí, tentokrát pod názvem Jdeme k vodě. Naše MŠ pomohla zajistit kulturní program a tak malé děti nacvičily skladbu "NÁMOŘNÍCI" a velké děti skladbu "PIRÁTI". Obě skladby byly moc vydařené a děti sklidili za svá vystoupení velký potlesk. Pak už se děti rozprchli po hřišti a procházely si různé soutěže. Všechny učitelky pomohly na stanovištích a zajistily tak stanoviště Pirátů a stanoviště Mořský svět. Z našeho pohledu to byla akce velmi povedená a všem pořadatelům bych touto cestou chtěla poblahopřát k dobré práci :) Více informací a fotografií. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU ANGLIČTINA HROU

Angličtina hrou
I tento kroužek ukončil na konci května svou činnost.
Děti pod vedením paní učitelky Hanky hravě zvládaly světový jazyk.
Pomocí říkadel, pantomimy a her mají děti celkem slušnou základní slovní zásobu.
Věřím, že na dovolených v létě některá slovíčka budou děti moci požít :) / foto

UKONČENÍ KROUŽKU FLÉTNIČEK

Flétničky
Dechová cvičení a hru na flétnu děti měly vždy v pondělí, pod vedením paní učitelky Dany.
Všichni, kdo doma poctivě trénovali rytmická říkadla a písničky dělali obrovské pokroky. O prázdninách si hrajte pro radost a v září budeme s některými z vás znovu pokračovat.
Těm starším, kteří odchází do 1. třídy doporučuji pokračovat ve hře na Základní škole, nebo přímo v Základní umělecké škole. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU ŠIKULKA

Šikulkové
Pod vedením paní učitelky Paji a Míši, děti pracovaly v kroužku s velkým nasazením a tak si při svých činnostech rozvíjely fantazii, jemnou motoriku, zvládaly správné techniky stříhání, lepení, kresby i malby.
Děti se naučily pomáhat jeden druhému, učily se kombinovat materiály.
Všem "Šikulům" daly paní učitelky za odměnu paletu barviček a přání, aby jim malování dělalo radost i o prázdninách. / foto

STÁŽ V PORTUGALSKU

Stáž v Portugalsku
V termínu 22. – 27. 3. umožnila Agentura STARS s. r. o. další výjezd našich učitelek do zahraničí. Tentokrát jsem letěla já, Michaela Doležalová a Pavlína Kultová. Šlo o pracovní stáž v Portugalsku, v krajském městě Portalegre. Hned první den, po příletu, nás paní učitelky přivítaly s otevřenou náručí. Dva dny jsme strávily ve školce Ostraquinas Fortios, která je soukromá. Jak to je i u nás v Čechách, soukromé školky mnohdy fungují jinak než školky státní. Proto nás náš týdenní průvodce zavedl i do dvou státních školek. Jedna byla nově postavená, aby sloužila přímo jako mateřská škola. Tudíž by měla být postavená tak aby usnadnila práci učitelkám a krásným novým prostředím přispívala k co nejefektivnějšímu rozvoji dítěte. Nevím. Mně by se v této školce asi dobře nepracovalo. Všechno je krásné, nové, velké, bezbariérové, ale nedořešené. V této soukromé školce jsme strávili nejvíce času, tudíž jsme se dozvěděli nejvíce informací, co se týče vzdělávacího systému Portugalsku. Nemají příliš odlišný systém vzdělávání, mají to podobné jako my. Jelikož si ráno rádi přispí, mají školku otevřenou od 7,30 hod., ale až do 19.00 hod. celý článek...

ROZHODNUTÍ

Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Suchovršice , rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2015/2016 od 1. 9. 2015 přijímají tyto děti:
Registrační číslo: 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015.
Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Suchovršicích, dne 20. 5. 2015

Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

ROZESMÁTÝ SVĚT

Kolektivní práce starších dětí
Ve středu 13. května 2015 proběhlo ve školní jídelně slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku výtvarné soutěže Rozesmátý svět. V letošním roce děti malovaly a tvořily na téma „Dopravní svět“.
Nezávislou porotu vytvořila dvojice Stanislav Špelda (výtvarník, podnikatel) a Květa Krhánková (výtvarnice a učitelka výtvarného oboru ZUŠ A. M. Buxton Úpice). Výtvarné práce našich dětí byly velmi úspěšné, porota mnoha z nich udělila cenu – viz výsledková listina.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. / foto

ČARODĚJNICE

Čáry máry
30. 4. 2015 – čarodějnice v MŠ aneb „čaruju, čaruju kouzla svá, ať je dnes naše školka kouzelná…“
Celý den si užívat v kostýmu, to je prostě paráda a stále si při tom na něco hrát, něco objevovat a poznávat, tak to je den, na který se jen tak nezapomíná. Už od pondělí se téma čarodějnic objevovala v našich činnostech. Tvořili jsme ze slaného těsta i z papíru a látek, vyplňovali jsme různé pracovní listy k tématu, vybarvili jsme spoustu čarodějnických omalovánek a nakreslili jsme spoustu ježibab i ježidědků. Dnes jsme spíše soutěžili, dělali pokusy, vařili a hlavně čarovali: „Abraka – dabraka – čáry – máry, kolesa od lesa - brundibáry! Člobrdo na tvrdo drnky-brnk, kocour je v roští - kššššššššš-vrabec frnk!“ Vyčarovali jsme si hadí ocásky, objevili jsme pavoučí hnízdo, začarovali jsme zlého hada, naučili jsme se novou písničku i taneček, překonali jsme překážkovou dráhu, zkrátka, dnes jsme si tu užívali. Nahlédněte do naší fotogalerie. / foto

DUBNOVÉ VYCHÁZKY

Dubnové vychazky
Výpravy za poznáním pořádáme po naší vesnici velmi často. Díky drobným chovatelům a milým sousedům, můžeme propojit výuku dětí s prožitkovým učením a názornými ukázkami všeho, o čem právě hovoříme.
V dubnu jsme měli téma domácí zvířata a jejich mláďata a tak jsme navštívili několik zahrádek, kde mají nové přírůstky.
Děti již dokáží zvířata k sobě přiřazovat a tvořit celé „rodiny“, dokáží správně pojmenovat všechna domácí zvířata i jejich mláďat. / foto

IGELITIÁDA A DEN ZEMĚ

Igelitiáda a Den Země
Igelitiáda a Den Země 22. 4. 2015
Jako každý rok, jsme do našeho plánu zařadili oslavy dne Země, spojené s úklidem okolí MŠ. Po celý týden jsme si povídali o planetě Zemi, o živé a neživé přírodě, vymýšleli jsme, jak můžeme Zemi pomáhat, co je správné a co ne. Pro oživení tématu jsme také celý týden tvořili z „odpadového materiálu“. Vznikaly nám pod rukama výrobky z ruliček od papíru, koupelnových předložek, tetrapakových obalů, plastových krabiček. Také jsme seli semínka a pokoušíme si vypěstovat vlastní kytičku, protože teď už všichni víme, co rostlinky potřebují k životu, snad se nám to podaří. Nu a protože si všichni života na Zemi vážíme, děti vymyslely několik přáníček: „ – aby byla čistá a kvetlo hodně kytiček,“ – „aby lidi nemyli auta u řeky a potoků“, - „aby nikdo nepálil oheň bez dozoru“, - „aby lidi nevyhazovali odpadky v lese“, - „aby každý zasadil aspoň jeden strom“, -„aby se nám spolu dobře žilo“ , - „aby se narodilo hodně zvířátek“, - „aby lidi chodili na procházky a nevyhazovali papírky a odpadky na zem“. Co myslíte, nemají malé předškolní děti celkem dobré názory? / foto

JARNÍ PÍSNIČKY

Jarní písničky
Vozilo se na jaře, tralallalala, slunce v zlatém kočáře, tralalalala…“
Při pohledu na krásně rozkvetlou zahradu se nám nechce ani k obědu. V tomto čase je zahrada u školky nejhezčí a my si tu broukáme jarní písničky, hrajeme si a užíváme první jarní dny plnými doušky. Podívejte se na pár fotografií, jak to u nás dnes vypadá.