65. VÝROČÍ VZNIKU MŠ

65. výročí vzniku školky
8. 6. 2013 se v Suchovršicích uskutečnil sraz rodáků a MŠ u této příležitosti slavila i 65 let od svého vzniku. Po celý den byl v MŠ den otevřených dveří. Návštěvníci mohli vidět proměnu MŠ od doby, kdy ji sami navštěvovali, dále jsme měli instalovanou výstavku dětských prací, k nahlédnutí byly kroniky. Od 13. hodiny se v prostorách MŠ hrála „rozkrájená pohádka O Zlatovlásce“, kterou měla v režii p. uč. Hanka a hrály ji děti a jejich maminky. Pro rodáky i naše hosty děti předvedly svá pódiová vystoupení. Po 15. hodině se v jídelně MŠ sešly bývalé zaměstnankyně a společně zavzpomínaly na léta strávená v naší MŠ. / foto