ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Suchovršicích na školní rok 2016 – 2017
Místo konání: budova OÚ a MŠ, 1. patro – zasedací místnost
Termín konání zápisu: 9. 5. – 10. 5. 2016 od 14,30 hod. do 16.hod.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti podle dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce dítěte, s sebou:
občanský průkaz + rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ do Suchovršic:
  • 1. Přednostně přijímáme děti, které mají poslední rok před vstupem do ZŠ
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm v Suchovršicích, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí do MŠ ve vyhlášeném termínu
  • 3. Děti, které již mají v MŠ sourozence, který se v roce 2016 / 2017 bude v MŠ také vzdělávat
  • 4. Ostatní děti dle věku – od nejstarších po nejmladší

PLAVECKÝ KURZ

Plavecký kurz
Odstranit strach z vody, dokázat dýchat do vody, potopit hlavu, splývat, potápět se, plavat a otužovat se, to je cílem plaveckého kurzu. Děti budou pomocí her a říkadel pod vedením lektorů z plavecké školy rozvíjet hrubou motoriku a koordinaci pohybů. Fotodokumentaci z jednotlivých lekcí vám budeme průběžně vkládat do fotogalerie.

HODY, HODY, DOPROVODY

Koleda chlapců
„Hody, hody, doprovody…“
Koledou chlapců jsme v úterý ukončili dva týdny věnované velikonočním zvykům a tradicím. Téma Velikonoc vystřídá téma „Jaro“. Seznámíme se s jarními květy, budeme pozorovat, jak se příroda probouzí, zopakujeme si domácí zvířata a jejich mláďata, budeme rychlit semínka, oslavíme Den Země a pomůžeme s úklidem okolí. / foto

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A KOLEDA HOLČIČEK

Koleda holčiček
S příchodem jara se vždy těšíme i na Velikonoční svátky a s nimi si připomínáme velikonoční zvyky a tradice našeho kraje. Holčičky mají na květnou neděli svou koledu a navštěvují chlapce, aby jim pomocí líta z těla vyhnaly nemoci a dodaly tím chlapcům i sílu a energii.
Ve školce jsme v pondělí také chlapce vymrskali, zazpívali jim a kluci holčičky potěšili malou odměnou. Průběžně si zdobíme třídy, vyrábíme dekorace, procvičujeme jemnou motoriku. / foto

TRADIČNÍ SUCHOVRŠICKÁ SMRŤAČKA

Tradiční smrťačka
13. 3. 2016 – tradiční suchovršická Smrťačka
Vynášení zimy ze vsi je již dlouholetou tradicí. Sejde spousta sousedů, známých, místních i přespolních lidiček, kteří se těší na příchod jara. Celou obcí pak jde průvod ozdobený koňmi s vozy, hasiči nesou symbolicky "ženicha s nevěstou" představující zimu, kterou dnes z obce vynášíme. Do kroku vyhrává dechová kapela z Červeného Kostelce, děti ze školky jdou v krojích. U dřevěného mostu se se zimou rozloučíme pokřikem "Smrt nesem ze vsi, má dlouhé vousy. Nedáme ji zvoniti, až nás bude honiti. HU, HU, Hu, jaro už je tu". Po spálení "smrťáků" děti přihlížejícím zatancovaly pásmo lidových tanečků a pak všichni "HURÁ" do místní restaurace na pohádku. Tentokrát pohádku pod vedením pana Petra Nedvěda nacvičili rodiče dětí  z MŠ, scénář připravila Hanka Nedvědová. Předškolní děti pod vedením Pavlíny Kultové uprostřed pohádky zatančily a zazpívaly kousek zhudebněné pohádky. Diváci se bavili od samého začátku až do samého konce. Děkuji ještě jednou všem rodičům a přátelům MŠ - hercům, kteří ve svém volnu pilně cvičili, sháněli kostýmy a upravovali hudbu, poděkovat se také sluší jejich rodinám za toleranci při návštěvách zkoušek. Dětem a jejich rodičům děkuji za účast v průvodu i na pohádkových představeních. Velice si vaší vstřícnosti a spolupráce vážíme. Teď už zbývá jen přání: "ať už jaro opravdu převezme svou vládu a začne hřát sluníčko. Další informace v Krkonošském deníku na webu Televize JS./ foto

KARNEVAL

Karneval
Ve středu 2. 3. 2016 se konal ve školce karneval. Nazdobené třídy vítaly spoustu krásných dětí v překrásných kostýmech. Třída předškoláků měla karneval motivovaný populární pohádkou „Ledové království“. Děti si hrou procvičily: tvary, číselnou řadu, porovnávaly velikosti, určovaly písmenka na počátku slova, skládaly puzzle, soutěžily ve družstvech. Malé děti vítal myšák Miky a Miný, proto se ve třídě menších dětí hledal sýr, stavěly komíny ze sýrových koláčů, okusovaly se dobroty zavěšené na provázku. Všem dětem před obědem přijelo zahrát Divadlo Úsměv pohádku „Červená stát!“ Celý den byl fajn, děkujeme rodičům za spolupráci. Děti měly opravdu krásné kostýmy. / foto