JEDEME DO PRAHY

V týdnu od 30. 6. do 6. 7. 2012 bude školka reprezentovat obec v Praze na 15. Všesokolském srazu. Kdo z vás nás ještě nikde cvičit neviděl, může sledovat živé vysílání přímo z Prahy. Naše skladba "Ať žijí duchové" je zařazena do 2. programu v pátek 6. 7. 2012. Celkem za nás cvičí 12 dětí a 4 dospělí. No a naše heslo při cvičení: "Duši, duši, duši, cvičení nám sluší!" a také: "Duch duchovi praví: cvičení nás baví!"
Upozornění rodičům našich "duchů": - Nezapomeňte, prosím, dětem vše označit – i cestovní zavazadla. Sraz je v sobotu 30. 6. na vlakovém nádraží v Malých Svatoňovicích ve 14.00 hodin. Do batůžku do vlaku dětem zabalte svačinu na cestu a večeři, pití, nějaké ovoce a mlsy. Učitelkám na nádraží předáte potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní a očkovací průkaz, léky a kapesné.
První zprávu z Prahy všem pošleme formou sms po ubytování. Další zprávy z dění v Praze můžete průběžně sledovat na těchto stránkách.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Karolínka s Viktorkou
Ať se nám to líbí, nebo ne, školní rok utekl jako voda a na dveře ťukají prázdniny. Ve školce bylo v tomto školním roce zapsáno 48 dětí. Letos nám odchází celkem 15 dětí, což je v historii školky rekord. Pokud bych měla být přesnější, tak 12 dětí odchází do ZŠ a stanou se z nich prvňáčci, jeden kamarád se stěhuje a dvě holčičky přecházejí do MŠ v Batňovicích. Uvolněná místa jsou již obsazená, protože 28. 5. a 29. 5. 2012 proběhl zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013.
Poptávka na volná místa v MŠ byla vyšší než nabídka, proto jsme bohužel nemohli vyhovět všem uchazečům. Výběrové řízení probíhalo podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.
celý článek...

ROZHODNUTÍ

Mateřská škola, Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice, č.j.: 18/2012
ROZHODNUTÍ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Suchovršice , rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Suchovršicích se na školní rok 2012/2013 od 3. 9. 2012 PŘIJÍMAJÍ tyto dětiregistrační číslo: 1/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 14/2012, 16/2012, 17/2012.
Z důvodu vysokého počtu podaných žádostí se do MŠ v Suchovršicích NEPŘIJÍMAJÍ tyto děti – registrační číslo: 2/2012, 10/2012, 15/2012. Při přijímání dětí ředitelka postupovala podle předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ, se kterými byli všichni zájemci seznámeni. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení na adresu bydliště. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

V Suchovršicích, dne 7. 6. 2012, Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

Poslední letošní bazén
V tomto týdnu nám také skončil předplavecký kurz. Jezdíme celkem 10x na dvoulekce a proto na dětech vidíme obrovské pokroky. Letos obzvlášť děti dělaly radost i lektorkám z plavecké školy. Viktorka, Natálka, Karolínka a Petruška už přeplavou celý bazén bez rukávků i bez pásku, polovina dětí dokázala skákat z metrového můstku, nebo ze startovacího bloku, všechny děti potopí hlavu, většina dětí splývá. Vrcholem všeho snažení byly skoky největších odvážlivců z třímetrového můstku. Nezbývá než dodat: „užijte si všichni léto“ ! / foto

POSLEDNÍ KERAMIKA

Absolventi kurzu keramiky
Dnešní dopoledne jsme se loučili s celoročním kroužkem keramiky. Po celý ro děti pracovaly s nasazením, vyráběly krásné dárečky.
Paní učitelka byla po celý rok trpělivá, milá a vždy připravená s novými nápady na tvoření.
Mnohokrát děkujeme a příští rok se těšíme znovu na další spolupráci. / foto

PŘEDPOSLEDNÍ LEKCE PLAVÁNÍ

Předposlední lekce plavání
Blíží se konec předplaveckého kurzu.
Jde nám to v bazénu opravdu dobře, vždy se řádně vydovádíme a všichni jsou moc šikovní.
Prohlédněte si průřez lekce na fotografiích.

MDD S MÍSTNÍMI HASIČI

MDD s místními hasiči
MDD ve školce a ve spolupráci s místními hasiči
V pátek 1. 6. mají svátek všechny děti a tak i my jsme od rána oslavovali. Celý den jsme si hráli, zpívali, dělali legraci a v průběhu dopoledne jsme měli několik překvapení. Například: čokolády od Havlů, nanuky, setkání s místními hasiči. To bylo prostě NEJsuprovější. Dozvěděli jsme se spoustu novinek, vyzkoušeli jsme si uniformy, přilby, houkat houkačkou, stříkání proudnicí na cíl i jízdu autem. Moc děkujeme za spolupráci panu Jardovi Zárubovi a i Pavlovi Vítovi. Všem dětem pak přejeme krásné dětství plné zážitků. / foto

OSLAVA MDD NA ZŠ

Oslava MDD na ZŠ Bratří Čapků
Oslava MDD se zvířátky na ZŠ Bří Čapků
Již se stalo tradicí, že nás každý rok kamarádi ze ZŠ Bří Čapků pozvou na oslavu svátku dětí a v tělocvičně pro nás připraví spoustu stanovišť s mnoha zajímavými soutěžemi a úkoly. Organizačně jde o velice náročnou akci, ale přesto si ji děti užívají. Mnohokrát všem ze školy děkujeme za krásné dopoledne. / foto