TAJNÝ VÝLET

Tajný výlet
Vyrazili jsme před sedmou hodinou ranní, abychom stihli vlak. Děti se mohly se ještě svést cestou na formulích u mostu a pohladit Davídkovy andulky. Cesta vláčkem trvala hodinu, tj. tak akorát na svačinku, zazpívání si pro dobrou náladu a sledování krajiny.V Jaroměři jsme po šipkách železné babičky - mašinky došli k muzeu, k železniční výtopně. Tam se nás ujala příjemná slečna se znalostmi zasvěceného mašinfíry. Každý dostal starou klasickou jízdenku, kterou si narazil datem a štípl kleštičkami. Děti jsme pak dlouho sundávali z vysokých kabin lokomotiv,všichni byli odvážní a nezvykle zvídaví. Zkoušeli roztáčet parní strojní maketu, přikládat pod "kotel", obsluhovat "závory"... Než se nám podařilo zavolat děti z jedné mašiny, už lezly na druhou. Moc se nám líbila i jejich jména - např. Hurvínek, Kafemlejnek, Prachárna. Po muzeu a svačince jsme si pohráli na hřišti a pochutnali si na výborné zmrzlině.Cesta domů nám utekla ještě rychleji a bonbonkem výletu bylo, že jsme nešli po obědě odpočívat. Hana N. foto

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V pátek 3. září 2010 v 15,15 hodin se koná třídní schůzka.
Na programu bude:
 • Představení personálu MŠ,
 • Co děti do MŠ potřebují
 • Seznámení s Vnitřním organizačním řádem
 • Hrazení poplatků v MŠ – stravné + školné
 • Kontrola administrativy – evidenční listy, kontakty, pojišťovny...
 • Dovážení dětí
 • Informace o občanském sdružení SULIHARA a PRIMA RODINY
 • Práce kroužků v MŠ – angličtina hrou, dechová cvičení na flétnu, keramika
 • Předplavecký kurz, stimulační program pro předškoláky Maxík
 • Nejbližší plánované akce
 • Diskuse

HASIČSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Vojtěchův diplom za první místo.
Letos se našim dětem dařilo malovat krásné obrázky a dosahovaly na první místa v nejedné soutěži. Poslední soutěž, kde jsme se účastnily byla pořádaná Sborem dobrovolných hasičů a výsledky našich dětí byly opět úžasné: v okresním kole Danielka Mikešová 1. místo, Vojtíšek Banýr 2. místo, Lucinka Mlýnková a Klárka Zárubová – čestné uznání. No a nejlepší výsledek a největší překvapení bylo, že Vojtíšek Banýr se dostal i do krajského kola a zde získal dokonce místo PRVNÍ. Blahopřejeme. Navštivte fotogalerii.

FLÉTNIČKY

Na poslední hodině flétniček
Celý rok děti jednou v týdnu trénovaly dechová a prstová cvičení na flétničce. Některým to šlo rychleji, někomu pomaleji, ale vytrvalci se dočkali výsledků. Dokáží si zanotovat některá říkadla a dokonce i jednoduché písničky. Při poslední hodině jsme si zahráli na flétničky i na Orfovy nástroje jako malý sboreček. Jak nám to šlo, se můžete podívat.

SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Slečna Vendula Kuťková
Letos na přelomu května a června konala v naší MŠ svou souvislou pedagogickou praxi studentaka 3. ročníku střední pedagogické školy v Litomyšli – slečna Vendula Kuťková.
Vybrala si práci v oddělení dětí 3 – 5 letých a po celých 14 dnů jim byla paní učitelkou, ale i kamarádkou. Vendulko, přejeme spoustu studijních úspěchů a moc štěstíčka v životě soukromém a jednou se s tebou těšíme na shledání jako s kolegyní – jsi moc šikovná a máš předpoklady stát se opravdu dobrou učitelkou. Prohlédněte si fotky.

UKONČENÍ PROJEKTU

Ukončení projektu
Ukončení celoročního projektu SULIHARY proběhlo v Libňatově. No a jak jinak, než povídáním o pejskovi a kočičce. Tentokrát jsme si celé dopoledne povídali o Karlu a Josefu Čapkovi.
Děti byly velmi vnímavé a pozorné a tak se s pejskem a kočičkou naučily i nové říkadlo:
„jedna – dvanda – třinda – špánek, Říkám, říkám, zaříkánek. Klikyháky, hromy, blesky, Ať je nám tu spolu hezky!“ Fotografie.

POSLEDNÍ PLAVÁNÍ

Poslední plavání
Loučení s plaveckým kurzem bylo zaměřené na soutěže a různé druhy her a závodů. Děti si tak zasoutěžily ve splývání, v běhu, zahrály si vodní pólo, skákaly ze startovních můstků a plavaly po celé délce velkého bazénu. Na rozloučenou děti předaly paní učitelce obrázky, které jí namalovaly a za svou odvahu a snahu dostaly od p. učitelky mokré vysvědčení. Více fotek.

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Na návštěvě v Domově důchodců
Na samý závěr školního roku přijala naše školka pozvání do Domova důchodců v Úpici. Děti potěšily seniory pásmem tanečků, básniček i písniček. Na tvářích babiček a dědečků děti vykouzlily úsměvy. Dopoledne bylo velmi příjemné, počasí krásně slunečné a tak jsme se s přáním krásného léta rozešli. Cesta do školky byla sice dlouhá, ale zastávky nám ji zpestřily – chládek na Pitašově stezce pod Dlouhými Záhony, hry na dětském hřišti na sídlišti, osvěžení nanukem a velká klouzačka za prádelnou na Veselce.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Konec školního roku
Pro někoho obyčejný den, pro někoho začátek vytouženého volna, ale pro děti, kterým se říká celý školní rok PŘEDŠKOLÁCI - prostě velký den. Je to den, kdy se loučí se svou školkou školka s nimi. Všichni se slavnostně obléknou, děti předvedou, co se naučily, p. učitelka připomene vše, co jsme společně prožili a popřeje spoustu nových kamarádů ve škole.
Je to čas rekapitulace a také poděkování. Ještě jednou bych chtěla všem rodičům poděkovat za několikaletou spolupráci, za pochopení a podporu, za důvěru, kterou jste do nás vložili, když jste své děti přišli do školky přihlásit. Přejeme Vám krásné léto a od září, v nové škole hravé zvládnutí všech povinností, které Vám přibudou.
No, ale jak to bylo dál? Po slavnostní části a předání upomínkových dárečků dětem se rodiče rozešly do svých domovů a děti zůstaly ve školce i na noc. Nejdříve jsme snědli ten obrovský a hlavně moc dobrý dort, který pro všechny odvážné děti donesla Šimonkova mamka. Potom jsme se vydali na výpravu k vlakové zastávce, kde u Kuťáků Davídkův taťka děti povozil na koni, ve volné chvilce si děti pohrály na průlezkách a cestou zpět si u Evelínčiný babičky zaskákaly na obrovské trampolíně.
Večer jsme se vrátili do školky na večeři, osprchovali se a popřáli si dobrou noc. Do oken nám nakukovala ta nejjasnější hvězda - Večernice, která uspala i ty děti, kterým se vůbec nedařilo usnout. Prohlédněte si fotografie.