NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ

Návštěva předškoláků
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Bří Čapků
Citace článku ze stránek ZŠ:
Ve středu  15. ledna zavítali mezi naše prvňáčky předškoláci ze suchovršické školky, aby se před blížícím se zápisem seznámili s prostředím naší školy a zažili s námi to „opravdické“ vyučování.Nejprve spolu s prvňáčky počítali a plnili úkoly připravené na tabuli. Pak jim školáci předvedli, jak se už většina z nich kamarádí s písmenky. Nakonec se usadili do laviček ke svým starším kamarádům, společně si prohlédli si učebnice a pracovní sešity a vyplnili omalovánkový pracovní list. Předškoláci tak viděli, co všechno se prvňáci za téměř pět měsíců školní docházky naučili, a zároveň nás přesvědčili, že jsou na školu dobře připraveni a že se do ní těší. Paním učitelkám ze školky děkujeme za ochotu, s jakou k těmto akcím přistupují, a přejeme jim do dalšího snažení plno sil a elánu. Eva Prouzová

Za MŠ dodáváme, že se nám v 1.třídě moc líbilo, děti se už moc těší na zápis do školy. Díky úzké spolupráci s okolními základními školami se nikdo z dětí zápisu a nového prostředí neobává. Naopak, všichni se těší, že se do školy mohou znovu podívat a ukázat svým budoucím učitelkám, jak jsou na školu připraveni. / foto

CVIČÍ CELÁ RODINA

Cvičí celá rodina
Odpolední akce pro celou rodinu se zúčastnilo mnoho rodin, kterým je pohyb přirozený a blízký. Děti se vydováděly, rodiče si popovídali a společně si všichni zasoutěžili. Je moc pěkné vidět, jak rodiče fandí svým ratolestem a naopak jak děti dokáží povzbuzovat své rodiče.
Akce se natolik líbila, že maminky z mateřského centra akci ve sportovním duchu plánují brzy zopakovat. / foto