ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2015–2016

Začátek školního roku 2015–2016
Začátek školního roku 2015–2016
Dne 1. září jsme opět vítali v naší MŠ nové děti a tentokrát jsme vítali děti v novém prostředí. V dolní třídě v době prázdnin došlo k menší rekonstrukci, k výmalbě a položení nového koberce. Zároveň svůj velký den prožívali naši bývalí absolventi, kteří dnes byli slavnostně prohlášeni za žáky prvních tříd. / foto

BÍLÁ STUHA PRO SUCHOVRŠICE

Bíllá stuha
Bílá stuha pro Suchovršice v soutěži Vesnice roku 2015
22. 8. 2015 Obec Suchovršice zorganizovala zájezd do obce Stračov na Hradecku, kde se konalo slavnostní vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku 2015. Vítěznou obcí se stala obec Stračov a obec Suchovršice v soutěži získala ocenění „Bílou stuhu“ a to za práci s mládeží. Díky tomuto krásnému výsledku se podařilo získat nemalý finanční obnos spojený s ocenění, který obec chce investovat opět do mládeže. Jsme velmi rádi, že i MŠ naší obci přispěla k úspěchu. / foto