PROJEKT„BEZPEČNÁ ŠKOLKA“

Reflexní vesta
Děti v předškolním věku se při svém pohybu v silničním provozu chovají často zcela nepředvítalně a zdánlivě nelogicky. Nejsou navíc schopny udržet pozornost, soustředit se a nechají se snadno rozptýlit. V kombinaci s jejich nízkou schopností odhadu rychlosti a chování ostatních jsou proto velmi rizikovými účastníky silničního provozu, kteří se i díky své velikosti a hmotnosti mohou snadno stát oběťmi dopravní nehody, nebo v lepším případě nehodu zavinit. V naší školce se snažíme předcházet zbytečným úrazům a nehodám, proto jsme se stali účastníky projektu „BEZPEČNÁ ŠKOLKA“. Každý den s dětmi překonáváme úsek okolo hlavní silnice, kde je nebezpečí opravdu veliké. Proto používáme reflexní vesty, aby už z dálky bylo naše děti vidět. První vesty nám věnovali nohejbalisté z Havlovic, další vesty se podařilo získat sponzorským darem od firmy SIKO a poslední zásobu reflexních vestiček jsme obdrželi od společnosti Goodyear. Všem moc děkujeme, vestičky dnes mají díky Vám téměř všechny děti v naší MŠ. Učíme v nich děti dodržovat pravidla silničního provozu a držet se nepsaného pravidla, že důležité je: „BÝT VIDĚN.“