ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Mateřská škola Suchovršice
Školní rok nám uplynul jako voda a máme tu prázdniny. Ráda bych se krátce ohlédla a zavzpomínala na vše, co jsme společně s dětmi prožili. Akcí bylo mnoho, zážitků ještě víc a i každý všední den jsme se snažili dětem zpestřit něčím zajímavým. Prožili jsme hezké chvilky, slavili jsme úspěchy v soutěžích, reprezentovali jsme školku a obec Suchovršice na veřejnosti. Letos nás opouští parta  jedenácti velmi šikovných a nadaných dětí, které si mezi s sebou vytvořily velmi pevná kamarádská pouta. Po prázdninách na jejich místa nastoupí další nováčci, se kterými budeme prožívat nová dobrodružství. Chtěla bych vám, milí rodiče, ještě jednou mnohokrát poděkovat za vaši vstřícnost, za ochotu pomáhat nám při větších akcích, za celkovou spolupráci a za důvěru, kterou jste v nás vložili. Děkuji vám nejen jménem svým, ale i za mé kolegyně i za nepedagogický personál. Vašich slov uznání, které jste nám projevili si velice vážíme a věřte, že pro nás budou motivací do další práce. Za vaše květinové dárky,drobné dárky i dary také ještě jednou děkujeme. Velmi jste nás překvapili, potěšili a dodali nám energii do další práce. Přejeme všem léto plné zážitků, spoustu sluníčka a mnoho krásných chvil, které prožijete se svými rodinami.

PROJEKT DUHOVÝ SVĚT

Po celý školní rok jsme jako spolek SULIHARA společně pracovali na společném projektu "Duhový svět". V rámci tohoto projektu jsme dětem připravili několik společných akcí, jako bylo: společné veřejné vystoupení "Sluníčko", pletení duhové šály na pokračování, barevné malování a sportování s ukázkou Agility pejsků a na samotný závěr roku, ukončení projektu ve spolupráci se studenty Gymnázia Úpice. Studenti dětem nachystali stanoviště s různorodými úkoly, které si děti v libovolném pořadí ve skupinkách procházely. Dopoledne bylo velmi příjemné, studentům a jejich učitelkám moc děkujeme za aktivní účast na našem projektu.

UKONČENÍ ANGLIČTINY

V letošním roce jsme díky podpoře rodičů, kteří zakoupili dětem výukový materiál DVD,CD a pracovní sešit, mohli pracovat s programem WOW!  Do mareřské školy jsme díky tomu dostali materiál k výuce, metodickou příručku, sbírku her a cvičení a maňáska Maggie.Tahle zlobivá vrána nám se Stevem pomáhala naučit se první anglická slovíčka- ale hlavně se pobavit. Materiály WOW! jsou originální a poutavé, protože jsou provázeny reálnými situacemi a pocity hlavního hrdiny- Steva. Lidský obličej s tím,jak vytváří různé výrazy a porozumnění, je dětem lehce srozumitelný. Díky vtipným scénkám a písničkám je příkladem názorného vyučování hrou. Během školního roku jsme každé úterý mohli se Stevem prožívat nové příběhy. Posledního května jsme se rozloučili, zamlsali si, zasoutěžili a rozdali vysvědčení. Děkuji rodičům za podporu a věřím, že i nadále se děti budou u veselých příběhů Steva Meggie bavit a učit. Nové DVD bychom objednávali případně podle zájmu jen pro nové děti ve velké třídě, které by měly zájem. Přejeme Vám nádherné léto nejen v našich končinách a ať je blízko Vás vždycky někdo, s kým si rozumíte!

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Loučení se školním rokem
Předškoláci se slavnostně rozloučily se školním rokem
Je již tradicí, že pomyslné vyřazování nejstarších dětí ze školky probíhá ve slavnostním duchu. Je to velký okamžik a důležitý mezník v životě dětí i jejich rodičů. Všech 11 dětí nastoupilo do školky v roce 2012 spolu s paní učitelkou Pavlínou. Pro všechny "nováčky" to bylo náročné, rodiče to také neměli jednoduché, někdy jim emoce pracovaly víc než dětem. Postupem času si všichni zvykli, dokonce pobyt ve školce s kamarády si začali užívat. Prožili společně spoustu vydařených akcí, stala se z nich nerozlučná parta. Opouští nás opět parta spolehlivých dětí, které jsou velmi nadané. Přejeme všem krásné léto plné zážitků a v září, až se sejdete ve škole v 1. třídě, mějte jen a jen samé úspěchy. / foto

TAJNÝ VÝLET S PŘEKVAPENÍM

Tajný výlet s překvapením
Blíží se konec školního roku a tak jsme dětem připravili na středu tajný výlet s překvapením. Tento výlet absolvovaly jen starší děti a děti, které zvládnou chůzi na delší trase se zátěží. Svačinku jsme si dali brzy ráno a vydali jsme se na autobus směr Úpice. Na zastávce u Penny jsme vystoupili a vydali se do areálu na Dlouhé Záhony, kde jsme si pohráli na krásném hřišti s průlezkami. Děti si tu užily jak legraci, tak vyzkoušely svou zdatnost a obratnost. Asi po 1,5 hodině jsme se občerstvili, nasadili batohy na záda a lesoparkem jsme vystoupali na Kvíčalu. Cestou děti trhaly borůvky, poznávaly stromy a než se nadály, stály na samém vrcholu nad Dlouhými Záhony na vyhlídce, kde si tipovaly, jaké budovy vidí. Dobře děti poznaly ZŠ Bří Čapků i tělocvičnu. Cesta po Kvíčale nám také dobře ubíhala a u kamarádky Nelinky čekalo děti překvapení. Taťka nás už vyhlížel a spolu s Nelčou dětem rozdali nanuky na osvěžení. Dolů z kopce už to byla hračka. Do školky jsme se vrátili v pořádku. Malé děti si den také užívaly, skákaly na trampolíně, smlsly si na nanukovém dortu a hrály spoustu her na zahradě u školky. / foto

PIRÁTSKÝ TÝDEN

Pirátský týden
Pro velký úspěch v projektovém týdnu na téma piráti, si toto téma ve velké třídě děti v letošním roce zopakovaly.
Opět se všichni převlékli do kostýmů a pod vedením své praktikantky Venduly celý týden soutěžili ve třech družstvech. Vytvářeli společně mapy, vyzkoušeli pravou pirátskou bitvu, naučili se novou pirátskou písničku a pohybovou hru, vypravili se za pokladem.
Celý týden se děti učily v týmu spolupracovat, pomáhat slabším a jeden druhého podporovat. / foto

AFRICKÝ TÝDEN

Africký týden
V týdnu od 6.června 2016 jsme s praktikantkou Luckou Havelkovou pracovaly s dětmi na projektu Medvídek na výletě. Děti si vyzkoušely hru na africkém bubínku,tančily různé tance, seznámily se s různými živočichy a zvyky, vyráběly lví hlavu a černouška z papíru. Překvapením byla návštěva živé černošky, která dětem vyprávěla o africkém kontinentu./živá byla ale skutečná ne/. Na školní zahradě jsme hledali oázy s vodou, v tělocvičně si zahráli na prales a celý týden jsme si užili. Pátek jsme se s Luckou rozloučili a cestování zakončili při hrách na indiány. / foto

BAREVNÉ MALOVÁNÍ A AGILITY

Barevné malování a agility
Setkání dětí ze spolku Sulihara proběhlo v pondělí 6.6.2016 v Havlovicích. Sešli jsme se v rámci projektu "Duhový svět", abychom společně malovali na asfalt, zpestřením byly ukázky Agitliy pejsků a po celé dopoledne děti střídaly aktivity na různých stanovištích, kde se dostatečně vydováděly.
Skákalo se na trampolíně a na skákacím hradu, jezdilo se na kolech a odstrkovadlech, prolézalo se na všech dostupných průlezkách, relaxovalo se na kolotoči. Děti se opravdu vydováděly a zpět do školky se vracely patřičně unavené. Děkujeme havlovickým za pěkné dopoledne. / foto

KONEC PLAVECKÉHO KURZU

Desetkrát po sobě jdoucí středy jsme absolvovali dvoulekce plaveckého kurzu v Trunově. Naše učitelky Káťa a Jíťa si od samého počátku u dětí získaly důvěru a tak děti dělaly v průběhu kurzu velké pokroky. Všechny děti překonaly strach z vody, dokáží se potopit, splývat na zádech dokáží všechny děti, kraulové nohy také. Starší pak zvládají plavat znak, splývat na břiše a skoky do vody nejen ze startovacích bloků, ale nebojí se skočit i z prkna. Co se týče sebeobsluhy, pochvalu zaslouží všechny děti. Přejeme všem dětem, aby dovednosti získané na kurzu co nejvíce zúročily v létě na dovolené s rodiči. / foto

JARNÍ VYCHÁZKY ZA POZNÁNÍM

Jarní vycházky
Nedávno se děti byly podívat na pile, jak se zpracovává dřevo, dnes jsme se vydaly pozorovat čerstvě narozená koťátka.
S dětmi jsme při jejich pozorování zkoumaly vzhled, co potřebují k přežití, jak se živí. Od kočky a jejich koťat jsme se pak nenápadně dostali k opakování všech domácích zvířat a jejich mláďat. / foto

UKONČENÍ KROUŽKU FLÉTNIČEK

Z kroužku flétnček
V tomto kroužku se děti učí správně dýchat, správně držet tělo, rytmizovat a procvičují jemnou motoriku prstů. Letošní parta byla velmi šikovná a nadaná, děti zahrají písničky s hudebním doprovodem z CD.
Dokáží udržet rytmus a nejednou naši MŠ reprezentovaly svým vystoupením na veřejnosti.
Přeji všem na prázdniny, aby si s chutí opakovaly známé písničky a věřím, že spousta dětí bude ve hře na nástroj pokračovat pod vedením učitelů ZUŠ. / foto