PŘEDŠKOLÁCI NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE

Předškoláci na návštěvě ve škole
Každoročně se naši předškoláci před zápisem dětí do prvních tříd zajedou podívat do základní školy Bří Čapků a vyzkouší si vyučovací hodinu v první třídě. Tentokrát děti ve své třídě přivítala paní učitelka Prouzová se svými prvňáčky. Pro naše děti to byl velký zážitek - setkaly se s kamarády, kteří sice ještě před pěti měsíci chodili s námi do školky, ale dnes už umí o velkou spoustu věcí více. Za první pololetí se již naučili psát, počítat i číst. To je panečku motivace! Všechny naše děti hned po příjezdu ze školy vyprávěly, jak se jim ve škole líbilo a jak se těší k zápisu. No a my vám děti přejeme, ať si svůj den, kdy vás do školy zapíší pěkně užijete. Budou na vás čekat prima paní učitelky a parta správných starších kamarádů. / foto

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vašich dětí byly instalované zvonky a upraveno otvírání hlavních dveří. Budeme tak mít přehled o pohybu cizích osob v budově.
Hlavní vchod otevřen: od 6,30 do 8,00 hodin, od 11,45 do 12,15 hod a od 14,30 do 16,00 hod.
Pokud budete potřebovat do budovy vstoupit v jiném čase, zazvoňte si na zvonky. Rodiče prosím, aby dodržovali režim dne v MŠ, protože častými pozdními příchody budete narušovat výchovně vzdělávací proces na třídách. Děkujeme za pochopení.