PLAVÁNÍ

3. a 4. lekce plavání
Tak jako každoročně, zahájila naše MŠ na konci března předplavecký kurz. Děti potřebují vždy ve středu: batoh a v něm ručník, plavky a pití. Nezapomínejte na vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí. Celkem se účastní výuky 25 dětí, proto klademe důraz na samostatnost při převlékání. Po první lekci nutno všechny děti pochválit za snahu a ukázněnost. Výuku vedou učitelky z plavecké školy, všechny děti byly poučené o bezpečnostních pravidlech, abychom předcházeli úrazům. Všem "plaváčkům" přejeme, asi se jim kurz líbil a brzy se naučily základy plavání. / foto

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Březen – měsíc knihy
Ve školce s knížkou pracujeme každý den a tak pohádky, povídky , veršované pohádky, říkadla, prohlížení knih, časopisů , hry na prodejnu knih patří ke každodenním činnostem. V březnu jsme ale navštívili opravdovou velkou knihovnu. Děti viděly na vlastní oči, jak se knihy řadí, aby bylo v knihovně přehledno, paní knihovnice dětem dovolila vybrat si knížku a prohlížet si ji, popovídali jsme si, o tom, proč se nám pohádky líbí. Shodli jsme se na tom, že v pohádkách je prima to, že dobro vítězí nad zlem. / foto