VÍTÁNÍ JARA

Vítáni jara v Suchovršicích
Vítání jara v Suchovršicích je již dlouholetou tradicí. Po vesnici jde průvod, v jehož čele nesou hasiči symbol zimy – "Smrťačku – nevěstu a ženicha". Za nimi pak vesele poskakují děti v krojích, jedou dva koňské vozy, muzikanti hrají veselé melodie do kroku a všichni lidé se napojí na konec průvodu a cestou si po té dlouhé zimě se všemi sousedy pěkně popovídají. Na stanovišti u dřevěného mostu nejblíže k Úpici se "Smrťačka" spálí a tím je symbolicky vyhnaná zima ze vsi. Děti ji doprovází pokřikem: "Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi. Byla zima mezi námi, ale už je za horami. HU-HU-HU! Jaro už je tu!" Nakonec děti potěšily veřejnost lidovými tanečky a odměnou jim byl zábavný program na sále místní restaurace s názvem "Hvězda, co se nezdá!" Tak přejeme všem krásné svátky jara a ať nás  sluníčko všechny hodně hřeje. / foto / video

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012 /2013
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ
Termín konání zápisu: 28. 5. a 29. 5.2012 od 15.30 hod. do 16.00 hod.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme přednostně děti místní, sourozence již zapsaných dětí a dále děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte. D. Kultová

1. PLAVÁNÍ

První letošní plavání
21. 3. nám začalo plavání. Předplavecký kurz, který letos absolvuje 29 dětí se bude konat každou středu, 10x po sobě. Jedná se o dvouhodinové lekce, děti by měly odbourat strach z vody, naučit se základy dýchání do vody, splývání, potápění, šikovnější i základy plaveckého stylu "prsa". Kromě pobytu v bazénu jde také o to, aby se děti učily postarat  samy o sebe a zdokonalily si dovednosti v sebeobsluze. Což znamená samostatně se svlékat a oblékat, dokázat si své věci poznat a narovnat na hromádku, reagovat na pokyn, ohlídat si své věci a nezapomenout je, v případě potřeby požádat o pomoc kamaráda nebo učitelku... Doporučujeme rodičům, aby základy sebeobsluhy trénovali s dětmi i doma, všichni to dokáží, jen jsou někteří tak trochu mazaní a líní :)
Po dnešní lekci mohu říci, že jsou to šikulkové. Na příští plavání doporučujeme holčičkám stáhnout vlásky gumičkou do culíku, nedávat sponky. Všichni v den plavání nechají doma řetízky, prstýnky a náramky. Děkujeme. / foto

NOVÁ TRIČKA PRO VŠECHNY KAMARÁDY

Nová trička
Všichni už dobře znáte naše žlutá trička, která nám už nejednou pomohla při výletech s dětmi na různé akce. Děti si krásně poznáme a hlavně děti se podle nich dobře orientují, do které skupiny dětí patří, když se sejde mnoho dětí na jednom místě.
Nyní nám jeden tatínků nabídl možnost pořídit dětem trička nová a tak jsme se radili, jakým obrázkem je ozdobit, jakou zvolit barvu a na fotkách vidíte výsledek. Myslím, že volba byla dobrá, dětem se trička líbí a všem moc sluší. Panu Vylíčilovi, který dětem trička věnoval, mnohokrát děkujeme. Velice si vaší pomoci vážíme.