ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy v Suchovršicích vyhlašuje Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012, který proběhne ve dnech 4. května 2011 a 5. května 2011 od 14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ v 1. patře, ve třídě předškoláků. S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a očkovací průkaz dítěte. Při přijímání dětí se ředitelka MŠ bude řídit podle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Ředitelka mateřské školy Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 Úpice, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

UKÁZKOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Ukázkové zaměstnání
Ukázkové zaměsnání a beseda s učitelkou 1. třídy - možnost vidět, jak děti pracují ve skupince vrstevníků, jak reagují na dospělého a jak se vypořádají s drobnými úkoly měli rodiče předškoláků ve čtvrtek 6. ledna. Paní učitelka Radka Řeháková v krátkosti dětem představila předměty, které se vbe škole vyučují, dala dětem příležitost si vše vyzkoušet a dokonce rozdávala opravdové jedničky jako při vyučování. Rodičům vb závěru zodpověděla dotazy týkající se zápisu do 1. tříd.
A co je školní zralost? Je nutné si uvědomit, co všechno se pro dítě se vstupem do školy změní. Zatímco v MŠ je většina činností založená na tom, co dítě chce – „můžeš, ale nemusíš“, škola znamená spíše – „je nutné, musíš“. Dítě již dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, nutná je tedy jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady, ochota spolupracovat s paní učitelkou, případně s ostatními dětmi. Přečtěte si více.

RUŠÍME ODPOLEDNÍ DOVÁŽENÍ

Rozhodnutí ředitelky školy ze dne 6. ledna 2011: Od pondělí, 10. ledna 2011 rušíme odpolední dovážení dětí ze Suchovršic do Úpice. Důvodem je změna jízdních řádů, spoj v 15:18 hod. ze Suchovršic je velmi přeplněný, příprava dětí k tomuto spoji velmi uspěchaná. Vzhledem k tomu, že víme, že někteří mají pracovní dobu až do 15:30 hod., prodloužíme provoz MŠ o půl hodiny. Provoz MŠ od 10. ledna 2011: od 6:30 hod do 16:00 hod.
Děkuji za pochopení. Dana Kultová

AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ze zápisu...
Ve čtvrtek 6. 1. 2011 - v 15,15 hod. se koná pro předškoláky a jejich rodiče setkání s paní učitelkou z 1. třídy ZŠ Bří Čapků - Radkou Řehákovou. Uvidíte, jak jsou děti schopné reagovat na pokyn dospělé osoby, jak si poradí s krátkým testíkem, jak jsou aktivní... Zároveň si prohlédnete pomůcky používané v 1. třídě a paní učitelka zodpoví všechny vaše dotazy týkající se vstupu dětí do základní školy. Účast nutná!
V úterý 11. 1. 2011 - dopoledne - Návštěva 1. třídy na ZŠ Bří Čapků. Děti budou mít už v 7,45 hod. svačinu a v 8,30 jedeme linkovým autobusem do Úpice. V tento den jim nedávejte kombinézu na pekáčování (stačí jim bunda a kalhoty kvůli pohodlnému převlékání). Ve škole se seznámí s prostředím ZŠ, stanou se přímými účastníky vyučovací hodiny a potkají se svými staršími kamarády.
V sobotu 15. 1. 2011 - Školička na nečisto - ZŠ Bří Čapků Vás zve na Den otevřených dveří, doporučujeme se zúčastnit, nebudete litovat, je to každoročně velmi vydařená akce.
Ve čtvrtek 20. 1. 2011 - se koná zápis dětí do 1. třídy na ZŠ Bří Čapků i na ZŠ Úpice-Lány. K zápisu jsou povinni se dostavit i rodiče s dětmi, které už mají odloženou školní docházku i rodiče s dětmi, které o odkladu uvažují.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na konci kalendářního roku 2010 došlo ke změnám jízdních řádů, jsme nuceni na změnu reagovat i my. Jedná se totiž o odpolední autobus, kterým jsme dováželi Vaše děti do Úpice. Jelikož chceme nadále tuto pomoc rodičům nabízet, vyzkoušíme autobusové spojení o jeden spoj dříve: Ze Suchovršic v 15:18 hod. a v Úpici na mostě 2. odboje budeme v 15:24 hod. Bohužel je to linka velice frekventovaná a často přeplněná. V prvním týdnu dovážení vyzkoušíme, jestli budeme schopni zajistit při přepravě bezpečnost Vašich dětí. Pokud bude dovážení příliš složité a učitelka nebude mít  v přeplněném autobuse o dětech 100% přehled, budeme muset toto odpolední dovážení zrušit úplně. Prosím všechny rodiče, které dovážení budou využívat, aby na zastávkách byli včas, aby učitelky mohly děti předat bez zbytečného čekání na Vás.
Ranní dovážení zůstává beze změn, ale připomínám nutnost mít na sobě reflexní vestu. Je to kvůli bezpečnosti Vašich dětí. Kdo ji nemá, připomeňte si, rádi Vám vestu vydáme. Provoz MŠ nadále zůstává do 15:30 hodin. Tzn., že  místní děti si  mohou rodiče v klidu vyzvedávat ve školce.