UKÁZKOVÉ VYUČOVÁNÍ

Ukázkové vyučování
Ukázkové vyučování v MŠ Suchovršice 19. 11. 2015
Je to až k neuvěření, ale čas letí jako voda. Nedávno do prvních tříd nastoupili noví žáčci, za dveřmi jsou Vánoce a hned poté nás čeká další zápis budoucích prvňáčků. A to je nejvyšší čas přesvědčit se, jak se na školu připravují se svými učitelkami ve školkách.
Proto jsem ve čtvrtek 19. listopadu 2015 zavítala do suchovršické školky, kde jsem si společně s dětmi i jejich rodiči zpříjemnila odpoledne plné písmenek, čísel, cvičení, písniček a hlavně zábavy.
Děti mě přesvědčily, že jsou na školu skvěle připravené, vždyť už nyní rozpoznají některá písmena, určí počáteční písmena ve slovech, umí roztleskat své jméno na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je přiřadit ke správnému počtu puntíků, orientují se mezi geometrickými tvary. Mezi „školními“ činnostmi jsme si také společně zazpívali (a já jsem zde objevila další pěvecké talenty do našeho školního sborečku) a s písničkou si protáhli svá těla.
Odpoledne se určitě vydařilo a mně nezbývá, než budoucí prvňáčky pochválit a popřát jim hodně štěstí u zápisu i v jejich dalším předškolním objevování. Pochvala samozřejmě patří i jejich „školkovským“ učitelkám za jejich zodpovědný přístup jak k dětem, tak i k předškolním činnostem. / foto

TÝDEN RYTÍŘŮ A PRINCEZEN

Týden rytířů a princezen
9. 11. – 13. 11. 2015 proběhl projektový týden ve třídě předškoláků: „Týden rytířů a princezen.“
Po celý týden byly děti motivovány pohádkovými příběhy princezen a odvážných rytířů. Děti si v tomto týdnu procvičily trpělivost při tvoření, pečlivost a fantazii, učily se pomáhat jeden druhému, zopakovaly si číselnou řadu, užívaly legraci při soutěžích, které prověřily jejich postřeh, obratnost i schopnost spolupracovat s kamarády ve svém družstvu. Kluci si vyrobili meč, štít a rytířský plášť, holčičky tvořily javajku princezny, koně, na kterém mohly odjet domů a střevíček pro princeznu. Všechny děti mají na tento týden pěkné výrobky na památku. / foto

TÝDEN PEJSKŮ

Týden pejsků
9. 11. – 13. 11. 2015 proběhl ve třídě malých dětí týden pejsků.
Děti se prostřednictvím týdenního projektu na téma „pes je přítel člověka“ dozvěděly a naučily spoustu nového. Procvičovali jsme prostorové vztahy, počítali, tvořili skupiny malých a velkých pejsků, porovnávali jsme množství. Dále jsme zkoumali psí život, co pejskové jí, jak se k pejskům chovat, malovali jsme, vystřihovali a skládali psí kamarády. V pátek jsme na ukončení projektu přizvali do MŠ zástupce kynologického klubu z Úpice se dvěma živými psíky s Ajdou a Montym. Děti byly poučeny, jak se chovat při setkání se psem na ulici, shlédly ukázky výcviku a v závěru si i vyzkoušely proběhnout pravou psí překážkovou dráhu. Děkujeme paní Peterkové a paní Henychové za krásné ukončení týdne. / foto

BAREVNÝ TÝDEN V MŠ

Barevný týden
2. 11. – 6. 11. 2015 = barevný týden v MŠ
Jak nejlépe pomoci dětem zapamatovat si základní barvy a objevovat další odstíny? Nejlépe to jde hrou a tak jsme si „obarvili“ celý týden a hráli si, zpívali, cvičili i tvořili každý den tematicky k zadané barvě.
Po celý týden byly děti aktivní, krásně spolupracovaly a věříme, že si i své poznatky uchovají ve své paměti. / foto

STREJDA HENNY NA NÁVŠTĚVĚ

Strejda Henny na návštěvě
V říjnu nás potěšil svou návštěvou náš dlouholetý sponzor a kamarád, pan Henny Lutthikuis.
Se svými kamarády z Holanska si spolu s dětmi zazpíval, zatancoval a prohlédl prostory MŠ.
Děkujeme za milou návštěvu a přejeme pevné zdravíčko. / foto