JABLÍČKOVÝ TÝDEN

Jablíčkový týden
Procvičování prostorových vztahů při cvičení s jablíčkem byla hračka a tak jsme celý týden motivovali předškolní vzdělávání hrou s jablíčky. Děti je počítaly, tvořily skupiny, hledaly správná přídavná jména při popisu jablíček, ochutnávaly, tancovaly jablíčkové tanečky, kreslily, modelovaly, učily se říkadla, hledaly krátké a dlouhé cestičky.
V  pátek jsme s dětmi z jablíček nakonec upekly jablíčkové dobrůtky. Bohužel jsme kvůli počasí nezrealizovali odpolední „jablíčkovou slavnost“. Pokud by nám počasí více přálo, bude slavnost příští pátek – 3. 10.2014. / foto

TAJNÝ PODZIMNÍ VÝLET

Tajný výlet do výtopny
Ve středu 17. 9. 2014 se třída starších dětí vydala na tajný podzimní výlet. Počasí slibovalo sluníčkovou předpověď a to se přece musí využít. Cílem výletu bylo muzeum vlaků v Jaroměři – VÝTOPNA. Děti se svezly autobusem, vlakem, pozorovaly krajinu a především viděly spoustu vlaků v provozu, ty jsme sledovali z nástupiště na nádraží a především děti viděly vývoj mašinek, jak se měnila jejich podoba tak jak plynul čas. Naším cílem také bylo poznat další profese, které mohou dospěláci vykonávat jako své zaměstnání a tak  už víme, kdo je řidič, strojvedoucí, výpravčí, průvodčí, vyhýbkář, průvodce v muzeu a co je muzeum. Výlet byl fajn, děti byly zvídavé a tak věřím, že si zážitky dlouho uchovají ve svých vzpomínkách. / foto

ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2014–2015

Nový školní rok
V pondělí 1. 9. 2014 jsme slavnostně vyprovodili z naší školky 20 prvňáčků do základních škol v okolí a k nám nastupuje 20 nováčků. Je to pro naši školku něco úplně nového, protože maximálně nám nastupovalo najednou 6–8 dětí a nyní se zaplňovala celá třída nově příchozími dětmi. Přes prázdniny jsme si pro děti nachystali nové výzdoby prostor školky. V jídelně a na lehárně mají malované obrázky na zdi, ve třídách jsme nachystali nové pomůcky a hračky. Dalším překvapením je i nová paní učitelka Míša. A jak to tedy 1. září dopadlo? Loučení s maminkami nebylo lehké, ale věřte, že děti se po chvilce zklidnily a dokázaly zapomenout na své trápení a zapojily se do her a tvoření. Čas od času ještě někdo zapláče, ale opravdu jen na malou chvilku. Přejeme všem, aby nám školní rok přinesl spoustu zajímavých akcí a spoustu nových kamarádství. / foto