JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE

Vánoce 2018
Nejkrásnější období plné překvapení a očekávání ve školce prožíváme celý měsíc. Tvoříme dárečky, připomínáme dětem lidové tradice rozdáváme dárky, ale také dostáváme dárky.
Děkujeme všem, kdo nás v letošním roce podpořili: Obci Suchovršice, panu Hetflejšovi za správu webových stránek, sponzorům paní Dvořákové a panu Kubíkovi. Za stromeček děkujeme paní Novotné. Všem v roce 2019 přejeme pevné zdraví a vše dobré. / foto