Týden s Lego stavebnicí

Celý týden děti aktivně pracovaly na aktivitách, které podporovaly polytechnickou výchovu, učily se spolupracovat a pracovaly podle plánků, stavěly podle předlohy, ale i podle vlastní fantazie. Naším cílem bylo vést děti ke spolupráci, vytvářet u nich schopnost domluvit se s kamarádem a spolupracovat na úspěšném dosažení cíle.