Ukončení projektu Cvičení se zvířátky

Již dlouhodobě vedeme děti k lásce k pohybu, ke zdravému životnímu stylu. S pomocí České obce sokolské. Jde o nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností u dětí ve věku 3–6 let. Motivačními prvky pro děti v rámci projektu jsou zvířátka, která při cvičení učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života.