Angličtina hrou

Při kroužku keramiky děti nejen objevují nová slovíčka, ale především se učí porozumět cizímu jazyku. Prostřednictvím her postupně získají schopnost rozumět mluvenému slovu v anglickém jazyce. Samy děti pak zvládnou velkou slovní zásobu a dokáží používat základní fráze používané v angličtině.