Prosincové momentky

Celý měsíc jsme si postupně připomínali staré české lidové zvyky a tradice. Proběhly besídky a tvořivé dílničky, roznesli jsme přáníčka po vesnici, zpívali jsme koledy, obdivovali vánoční výzdobu po vesnici. Vážení rodiče, milí čtenáři našich stránek. Přejeme Vám všem do nového roku 2024 pevné zdraví, spoustu pozitivní nálady, mnoho krásných zážitků a samou radost prožitou s vašimi nejbližšími. Kolektiv zaměstnanců MŠ.