Vánoční besídka malých dětí

Na slavnostní odpoledne jsme se s dětmi moc těšily. Byla to pro nás po dvouleté pauze veliká změna a velmi nás překvapila hojná účast rodinných příslušníků. Dětem to moc slušelo a opravdu předvedly to nejlepší, co se naučily a rodiny nám vytvořily úžasnou atmosféru a dětí odměnily obrovským potleskem. Následovaly tvořivé dílničky, kdysi každý, kdo měl chuť vytvořil mnoho dalších výrobků.