Projektový den

Dne 1. 12. 2020 jsme měli první projektový den:

Stavitel města

Děti si osvojily budovy, které najdeme ve městě: hasiči, policie, nemocnice a další. Postavily důležité veřejné budovy, postavily celé město a okolo silnice, v roli kartografa vytvořily mapu města.

Programy malé technické univerzity

Co programy rozvíjí?
pozitivní vztah k technickým oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové vnímání, jemnou motoriku