Suchovršická Smrťačka

V neděli 26. 3. 2023 se v Suchovršicích tradičně vítalo jaro a vynášela se "Smrťačka" (pomyslná zima) za vsi. Počasí bylo velmi aprílové, ale neodradilo nás a tak jsme se zapojili do průvodu i my s dětmi a obohatili jsme suchovršickou tradici i o dětské vystoupení. Odměnou všem účastníkům bylo zábavné odpoledne v místní restauraci s agenturou Vosa :)