Interaktivní tabule

V rámci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017004 Šablony III - Zvýšení kvality výuky v MŠ Suchovršice, jsme do MŠ pořídili interaktivní tabuli. Cílem pořízení interaktivní tabule je zlepšit a obohatit kvalitu vzdělávání dětí moderním způsobem, přispění k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný trend, zavádění digitálních technologií do MŠ. Děti i učitelky byly odborně proškoleny a nyní se těšíme, jak tabuli postupně začneme zavádět do praxe.