Jablíčkový týden

"Podzim otevírá studená vrátka, přichází potichu mezi nás zkrátka. Na stromě se usmívají červená jablíčka, která si brzy utrhne Anička. Listy si vzaly barevné pláště, které jim sluší zvláště." Právě na přelomu léta jsme si zvolili projektový týden na téma JABLKA, abychom prostřednictvím prožitkového učení trénovali barvy, velikosti, počítání, pozorovali změny v přírodě, získávali jsme nové dovednosti a vědomosti prostřednictvím všech smyslů.