Hudební týden

Poznat a pojmenovat hudební nástroje, chápat, že i hudbou se dá vyjádřit spoustu pocitů. Seznámení s notičkami a s notovou osnovou, zkoumání rytmu, rytmizace, tanec, zpěv, to všechno i mnohem více jsme si vyzkoušeli v týdnu plném hudby.