Učení hrou

Nejpřirozenější aktivitou dětí v předškolním věku je hra, a tak ji využíváme jako hlavní metodu práce s dětmi při poznávání nových věcí. V lednu jsme zacílili na před matematické představy: počítali jsme, přiřazovali čísla, tvořili skupiny a současně jsme zkoumali lidské tělo, rozvíjeli jsme řečové dovednosti při dramatizaci pohádky. Nejstarší dětí, předškoláci, zahájili docházku do kurzu „Žákem na zkoušku“, který pořádá ZŠ Bří Čapků v Úpici.