Malý stavitel města

V rámci spolupráce s Malou technickou univerzitou jsme se zapojili do projektových dnů zaměřených na polytechnickou výuku dětí. První lekcí byl "Malý stavitel města". Děti vymýšlely stavby, které do města umístí, stavěly silnice dle plánku, zkoumaly význam budov a zakreslovaly si stavby do předtištěné mapy. V odpoledních hodinách pak absolvovaly školení paní učitelky :)