Keramika

Jako každý rok, kroužek keramiky se i v letošním roce těší obrovskému zájmu. Děti si procvičují jemnou motoriku, rozvíjejí fantazii a učí se naslouchat mluvenému slovu dospěláka.